Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση των αντιλήψεων των φοιτητών για την εκπαιδευτική διαδικασία σε περίοδο πανδημίας: Η περίπτωση μιας Σχολής Μηχανικών

Rekoudis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/85ABD519-DCF6-43FD-89E6-3622D2484E5D
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Ρεκούδης, "Διερεύνηση των αντιλήψεων των φοιτητών για την εκπαιδευτική διαδικασία σε περίοδο πανδημίας: Η περίπτωση μιας Σχολής Μηχανικών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93491
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

H πανδημία του covid-19 και τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή του, έχουν διαφοροποιήσει τον τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλα τα επίπεδα, επηρεάζοντας τη μάθηση, την εκπαίδευση αλλά και την ψυχολογία διδασκόντων και διδασκόμενων. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της αντίληψης των φοιτητών την περίοδο εκπαίδευσης μέσω πανδημίας σε μια Σχολή Μηχανικών. Επιδιώχθηκε η αποτύπωση της αντίληψης των φοιτητών σε όλες τις συνιστώσες της εκπαίδευσης, δηλαδή διδασκαλία και μάθηση, εξετάσεις και επιδόσεις, επικοινωνία και συνεργασία, εκπαιδευτικό υλικό, συστήματα υποστήριξης ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης, υποστηρικτικά τεχνολογικά εργαλεία, κλπ. Πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα σε ικανό δείγμα φοιτητών με ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο, ενώ η ανάλυση βασίστηκε στην πολυκριτήρια μέθοδο MUSA και στο μοντέλο ποιότητας του KANO με στόχο αφενός την ανάδειξη των διαστάσεων που ικανοποιούν / δυσαρεστούν τους φοιτητές και αφετέρου την ταξινόμηση των διαστάσεων στα 3 επίπεδα ποιότητας του KANO (αναμενόμενης ποιότητας, επιθυμητής ποιότητας και ελκυστικής ποιότητας). Όπως είναι γνωστό εάν μία υπηρεσία ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι δημιουργεί ικανοποίηση. Η παρούσα εργασία εξέτασε την ικανοποίηση των φοιτητών όσον αφορά την αντιληπτή ποιότητα. Ουσιαστικά, επιχειρήθηκε να δοθεί απάντηση στο ερώτημα «Τι είναι αυτό που προσδοκούν οι φοιτητές μιας Σχολής Μηχανικών εν μέσω πανδημίας;» H προσέγγιση αυτή μπορεί να αναδείξει τις προτεραιότητες βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας εν μέσω της πανδημίας που ξεκίνησε το Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2020 και συνεχίζεται, καθώς και να υποδείξει τα βασικά, μονοδιάστατα και ελκυστικά χαρακτηριστικά ποιότητας της προσπάθειας που καταβάλλεται.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά