Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ενεργειακή και οικονομοτεχνική ανάλυση δυνατοτήτων επανάχρησης διατηρητέου συγκροτήματος κτιρίων στο Δήμο Χανίων

Kotsou Ioanna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/828B44C8-F7DF-4F5F-95E8-ACD605598A20
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννα Κώτσου, "Ενεργειακή και οικονομοτεχνική ανάλυση δυνατοτήτων επανάχρησης διατηρητέου συγκροτήματος κτιρίων στο Δήμο Χανίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93579
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ενεργειακή και οικονομοτεχνική μελέτη πρότασης επανάχρησης του διατηρητέου συγκροτήματος κτιρίων - μετοχιού «Ησυχάκη». Η πρόταση αυτή προβλέπει το ένα μέρος του συγκροτήματος να μετατραπεί σε δωμάτια φιλοξενίας πολιτιστικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, ενώ το κεντρικό κτήριο σε εκθεσιακό χώρο και χώρους μελέτης. Στόχος είναι η ανάλυση δυνατοτήτων ενεργειακής αναβάθμισης και αυτονόμησης του μετοχιού με το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η πρόταση αυτή είναι σύμφωνη με την Χάρτα της Βενετίας και σέβεται απόλυτα τόσο το μετόχι όσο και τα όρια-κανόνες του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσεται.Στη διπλωματική θα παρουσιαστεί η διαδικασία για την υλοποίηση της ενεργειακής αναβάθμισης με χρήση των λογισμικών της 4M GCAD και KENAK. Μέσω των προγραμμάτων αυτών θα αποτυπωθεί το κτιριακό συγκρότημα και θα αναλυθούν τρία ενεργειακά σενάρια αντίστοιχα. Οι μελέτες αυτές θα συνοδεύονται από οικονομοτεχνική μελέτη. Στόχος είναι να γίνει επιλογή του κατάλληλου σεναρίου που θα προσφέρει αφενός χαμηλές ενεργειακές καταναλώσεις και εκπομπές CO2 και αφετέρου γρηγορότερη αποπληρωμή. Ενδεικτικά θα μελετηθεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ και αντλίας θερμότητας, κοινά και για τις δύο χρήσεις του μετοχιού. Στο τέλος της εργασίας θα αναλυθούν τα τελικά συμπεράσματα που θα παρουσιάζουν το πιο ευνοϊκό σενάριο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά