Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιοποίηση υγρών αποβλήτων βιομηχανίας τροφίμων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών

Petropoulou Marina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/782A5E6F-DB77-47BF-8335-BDCEC1FFE30F
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρίνα Πετροπούλου, "Αξιοποίηση υγρών αποβλήτων βιομηχανίας τροφίμων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93597
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη, οδηγώντας σε ποικίλα προβλήματα υγείας όσο και σε ατομική απομόνωση. Η βιομηχανία τροφίμων, λόγω των αυξημένων αναγκών της, τόσο για ηλεκτρική ενέργεια όσο και θερμότητα, συμβάλλει σε υψηλό βαθμό στην χρήση μεγάλων ποσών ενέργειας, και κατ’ επέκταση παίζει βασικό ρόλο στην ενεργειακή κρίση. Ανάμεσα στις διαφορετικές επιλογές για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, η ενσωμάτωση τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) έγκειται να αξιοποιήσει το τοπικό δυναμικό, να ενισχύσει τη λειτουργία και την αξιοπιστία, αλλά και να μειώσει ταυτόχρονα το αποτύπωμα του άνθρακα. Αρκετοί ερευνητές έχουν υιοθετήσει διαφορετικές προσεγγίσεις σε ποικίλες εφαρμογές εκμεταλλευόμενοι την «πράσινη» ενέργεια και την ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών εκμετάλλευσης αυτής.Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται την τεχνοοικονομική ανάλυση ενός υβριδικού συστήματος παραγωγής ενέργειας με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση μιας βιομηχανίας τροφίμων (επεξεργασίας γαλακτοκομικών προϊόντων) στη Μεσσηνία, η οποία βασίζεται στην ενεργειακή αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων της. Στο πλαίσιο της μελέτης, ενσωμάτωση ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και το διαθέσιμο τοπικό δυναμικό αξιολογήθηκε μέσω της δημιουργίας και μοντελοποίησης εναλλακτικών συνδυασμών τεχνολογιών. Ανάμεσα σε εννέα διαφορετικά σενάρια, στα οποία προτείνονται δύο διαφορετικές τεχνολογίες ΑΠΕ αλλά και συγκρίθηκαν δύο διαφορετικές μέθοδοι παραγωγής ενέργειας με βιομάζα, επιλέχθηκε ως βέλτιστο το σενάριο 9 το οποίο απαρτιζόταν από φωτοβολταϊκά και αιολικά συστήματα, μια γεννήτρια βιομάζας και ένα λέβητα ζεστού νερού. Το συγκεκριμένο υβριδικό ενεργειακό σύστημα (ΥΕΣ) παρουσίασε μείωση της τάξεως του 64,0% όσον αφορά το ισοδύναμο κόστος ενέργειας (ΙΚΕ/LCOE), ενώ το ισοδύναμο κόστος θερμικής ενέργειας (ΙΚΘΕ/LCOTE) υπολογίστηκε ίσο με 0,148€ (20% μείωση). Ακόμη, οι εκπεμπόμενοι ρύποι από τη μονάδα μειώθηκαν κατά 54,9%. Με την εγκατάσταση του βέλτιστου προτεινόμενου ΥΕΣ στην εξεταζόμενη μονάδα αναμένεται να περιοριστεί η αγορά ενέργειας από το δίκτυο και το εργοστάσιο να υιοθετήσει έναν οικολογικό χαρακτήρα εναρμονισμένο με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας. Τέλος, η έρευνα αυτή αποκτά βαρύνουσα σημασία λόγω της ενεργειακής κρίσης που βιώνουμε γι’ αυτό και θα μπορούσε να αποτελέσει οδηγό για παρόμοιες εφαρμογές σε επιχειρήσεις του κλάδου ή και μεγαλύτερης κλίμακας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά