Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Rational design of non-precious metal oxide catalysts by means of advanced synthetic and promotional routes

Konsolakis Michail, Stathopoulos Vassilis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5C0BDF6E-91FB-4212-A507-06DAAA7079AD
Έτος 2021
Τύπος Εισαγωγή Επιμελητή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά M. Konsolakis and V. N. Stathopoulos, “Rational design of non-precious metal oxide catalysts by means of advanced synthetic and promotional routes,” Catalysts, vol. 11, no. 8, Jul. 2021, doi: 10.3390/catal11080895. https://doi.org/10.3390/catal11080895
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Catalysis is an indispensable part of our society, involved in numerous energy and environmental applications, such as the production of value-added chemicals/fuels, hydrocarbons processing, fuel cells applications, abatement of hazardous pollutants, among others. Although, noble metals (NMs)-based catalysts are traditionally employed in various processes, due to their peculiar characteristics and enhanced reactivity, their scarcity and consequently high cost renders them disincentive for practical applications. In this perspective, the rational design and development of earth-abundant NMs-free metal oxides of adequate activity, selectivity and durability constitutes one of the main research pillars in heterogeneous catalysis.The present Special Issue is mainly focused on the fabrication and fine-tuning of NMs-free metal oxide catalysts by means of advanced synthetic and/or promotional routes. It consists of fourteen high quality papers, involving: a comprehensive review article on the recent advances on the rational design and fine-tuning of ceria-based metal oxide catalysts; two articles on the ceria nanoparticles morphological effects on N2O decomposition and CO oxidation over ceria-based binary oxides; two articles on NO decomposition over K-promoted Co-Mn-Al mixed oxides; one article on the effect of ceria synthesis methods on the carbon pathways in dry reforming of methane (DRM) over Ni/CeO2 catalysts; one article on the impact of synthesis procedure and aliovalent doping in Co-Al spinel-type oxides for lean methane combustion; one article on the support effect on the direct conversion of syngas to higher alcohols over copper-based oxides; one article on nanofibrous Ni/Al2O3 catalysts prepared by electrospinning for methane partial oxidation; one article on the influence of precursor compounds on the selective catalytic reduction (SCR) of NOx by NH3 over FeMgOx oxides; one article on the synthesis and active sites determination of ZrO2-supported WOx solid acid catalysts; one article on the synthesis and electrocatalytic performance of RuO2 nanoparticles; one article on the fabrication and photocatalytic performance of mesoporous frameworks of ZnFe2O4 (ZFO) and MnFe2O4 (MFO) nanoparticles; and one article on the synthesis of polymer supported catalysts for arylamination reaction.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά