Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσομοιωμένη ανόπτηση στο πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με πολλαπλές επιστροφές στην αποθήκη

Vakalis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8FBFF569-77EA-4916-9D9B-86B214483CD6
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Βακάλης, "Προσομοιωμένη ανόπτηση στο πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με πολλαπλές επιστροφές στην αποθήκη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93675
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία δύναται να επιλύσει ένα πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με σκοπό την εύρεση της βέλτιστης διαδρομής που θα ακολουθηθεί. Η βέλτιστη διαδρομή εξαρτάται από μεταβλητές όπως ο χρόνος, η συνολική απόσταση και το κόστος. Το πρόβλημα ανάγεται σε δρομολόγηση οχημάτων με πολλαπλές επιστροφές στην αποθήκη το οποίο περιλαμβάνει ορισμένους περιορισμούς κατά τη μοντελοποίηση, οι οποίοι λαμβάνονται υπόψιν κατά την εύρεση της βέλτιστης λύσης. Η αρχική λύση θα βρεθεί με τον αλγόριθμο των εξοικονομήσεων των Clarke & Wright. Συγκεκριμένα θα διαμορφωθεί μια αρχική διαδρομή η οποία θα βρίσκεται εντός των περιορισμών χωρίς να είναι βέλτιστη. Για την εύρεση της βέλτιστης λύσης θα ληφθεί η πρώτη λύση και στην συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος της προσομοιωμένης ανόπτησης με σκοπό την βελτίωσή της, επίσης θα γίνει εφαρμογή τοπικών αναζητήσεων έτσι ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η λύση (2-opt, 1-1 exchange, 1-0 relocate). Η υλοποίηση των αλγορίθμων θα γίνει μέσω της Matlab και στην συνέχεια τα αποτελέσματα θα αναλυθούν. Η χρησιμότητα της εργασίας ανάγεται στην ευκολία που προσδίδει σε μελλοντικές χρήσεις για την εύρεση της καλύτερης διαδρομής ενός προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων σε μικρό χρόνο και με μικρό υπολογιστικό κόστος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά