Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας υπό το πρίσμα των συστημάτων ελέγχου και της μελέτης εφαρμογών

Christonakis Antonios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0EF76F88-2179-4FEA-B051-7A18902F39A4
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος Χριστονάκης, " Αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας υπό το πρίσμα των συστημάτων ελέγχου και της μελέτης εφαρμογών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93689
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει ως κύριο στόχο την ανάλυση των συστημάτων εκμετάλλευσης της γεωθερμίας και των απαιτούμενων συστημάτων ελέγχου για τη βέλτιστη και αυτόνομη λειτουργία αυτών. Στο πρώτο κεφάλαιο, αποδίδεται αρχικά ο ορισμός της γεωθερμίας και οι λόγοι που την καθιστούν ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Στη συνέχεια, αναπτύσσονται οι τρόποι εκμετάλλευσης της γεωθερμίας, οι οποίοι περιληπτικά είναι τα γεωθερμικά συστήματα άμεσης χρήσης χαμηλής θερμοκρασίας, οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και τα γεωθερμικά εργοστάσια ηλεκτρισμού. Παράλληλα, αναφέρονται συνοπτικά τα σημεία στα οποία απαιτείται έλεγχος της μονάδες αξιοποίησης της γεωθερμίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζεται αρχικά η σημασία του αυτόματου ελέγχου για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Ακολουθεί η περιγραφή των συστημάτων ελέγχου που χρησιμοποιούνται σε έναν τέτοιο σταθμό, στα οποία περιλαμβάνονται ο ορισμός και η κατηγοριοποίηση, η διαμόρφωση, η ιεραρχική δομή και η εφεδρεία. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την εμβάθυνση στα συστήματα ελέγχου των επιμέρους υποσυστημάτων της Μονάδας Δυαδικού Κύκλου (Binary Cycle Plant). Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι τρόποι εγκατάστασης συστημάτων θέρμανσης και ψύξης σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους, είτε με άμεση χρήση της γεωθερμίας είτε με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Επιπλέον, εξετάζονται η αυτόνομη λειτουργία, αλλά και οι περιορισμοί οι οποίοι εμφανίζονται κατά τη λειτουργία των παραπάνω συστημάτων. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται φωτογραφικό υλικό και περιγραφή εγκαταστάσεων γεωθερμικών συστημάτων μικρής και μεγάλης κλίμακας, ενώ στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της Διπλωματικής Εργασίας, καταγράφονται τα συμπεράσματα, αλλά και τα επόμενα βήματα για τη βελτιστοποίηση των συστημάτων αξιοποίησης και ελέγχου σε εφαρμογές που αφορούν τη γεωθερμική ενέργεια.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά