Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη κωνικού οδοντωτού τροχού με σπειροειδή οδόντωση

Kouvelis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/37F72A45-3BA5-4638-8B2B-F53A12539A33
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Κούβελης, "Ανάπτυξη κωνικού οδοντωτού τροχού με σπειροειδή οδόντωση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93691
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η διαδικασία ανάπτυξης ενός προϊόντος πολύπλοκης γεωμετρίας κάνοντας χρήση προγραμματιζόμενων εργαλειομηχανών (CNC). Συγκεκριμένα εξετάζεται η κατασκευή ενός κωνικού οδοντωτού τροχού με σπειροειδή οδόντωση για συστήματα κορώνα-πηνιόν, τα οποία απαιτούν σημαντικό χρόνο προγραμματισμού και κατεργασίας. Αρχικά, χρησιμοποιείται εξειδικευμένο λογισμικό τρισδιάστατης μοντελοποίησης (CAD) για τη σχεδίαση του προϊόντος και εν συνεχεία λογισμικό κατεργασίας (CAM) για τη δημιουργία/παραμετροποίηση των διαφορετικών κατεργασιών που απαιτούνται. Επιπλέον πραγματοποιείται μελέτη σχετικά με τη χρήση διαφορετικών κοπτικών εργαλείων ώστε να υπολογιστεί η καλύτερη δυνατή στρατηγική κατεργασίας, με στόχο την ελαχιστοποίηση του χρόνου. Κατασκευάζονται δύο δοκίμια από διαφορετικά υλικά και πραγματοποιούνται μετρήσεις διαστασιολόγησης για να εντοπιστούν τυχόν αποκλίσεις ανάμεσα στα ψηφιακά μοντέλα και τα δοκίμια που κατασκευάστηκαν. Η κατασκευή υλοποιείται στο κέντρο κατεργασίας (CNC) του Διατμηματικού Εργαστηρίου Εργαλειομηχανών. Εξετάζεται επίσης η δυνατότητα θερμικής επεξεργασίας (βαφή) των δοκιμίων καθώς και η δυνατότητα μέτρησης των παραμορφώσεων που έχουν υποστεί οι οδοντώσεις κατά τη θερμική επεξεργασία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά