Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Λήψη αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας

Stamoulis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6807B155-BF6D-45C2-9B9D-18B722358551
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Σταμούλης, "Λήψη αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93695
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το να λαμβάνουμε αποφάσεις είναι απότοκο πολύπλοκης διαδικασίας, η οποία στοχεύει στη μελέτη και τη διεξοδική ανάλυση των επιπτώσεων κάθε εναλλακτικής περίπτωσης και προσπάθειας να συντεθούν και να συγκλίνουν όλες οι απαιτήσεις και οι προτιμήσεις όσων εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων για να φτάσουν στο τέλος σε μία κοινά αποδεκτή και συμφέρουσα λύση.Με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι ο ρόλος της ανάλυσης αποφάσεων έχει ιδιαίτερα σημασία όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται με αβεβαιότητα και κίνδυνο. Προκειμένου να επιτευχθεί μια κοινά αποδεκτή απόφαση είναι αναγκαία η διασαφήνιση της σημασίας της αβεβαιότητας, όπως και η αληθινή προσέγγιση αλλά και η μείωση του κινδύνου.Εδώ γίνεται προσπάθεια δομημένης παρουσίασης πολλών θεωριών, τεχνικών, μεθοδολογιών και κριτηρίων συστημάτων στήριξης που έχουν διαμορφωθεί για να υποστηριχθούν οι αποφάσεις υπό καθεστώτα αβεβαιότητας και ρίσκου, σε διάφορα φάσματα της ζωής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά