Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνοοικονομική ανάλυση κατασκευής διαχείρισης χρήσης σύγχρονης θερμοκηπιακής μονάδας

Kolyvakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C4A65D32-3A42-4C3E-8A6E-7243B4B49C34
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Κολυβάκης, "Τεχνοοικονομική ανάλυση κατασκευής διαχείρισης χρήσης σύγχρονης θερμοκηπιακής μονάδας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93700
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική θα γίνει μελέτη για την κατασκευή, την χρήση και την εκμετάλλευση μιας σύγχρονης θερμοκηπιακές μονάδας. Αρχικά θα γίνει μια μικρή ιστορική αναδρομή για το πως δημιουργήθηκε το θερμοκήπιο τα πρώτα χρόνια, θα παρουσιαστούν κάποια στατιστικά στοιχεία για τα θερμοκήπια τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Έπειτα θα γίνει διαχωρισμός των θερμοκηπίων ανάλογα τον τύπο και το είδος κατασκευής. θα αναλυθούν διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται σαν υλικό κάλυψης με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Θα γίνει περιγραφή των κύριων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης ως προς την λειτουργία τους και πως μπορούν αυτά να ρυθμίσουν τις συνθήκες στο εσωτερικό του. Υπολογίζεται η κατανάλωση ενός τυπικού συστήματος ψύξεως, παρουσιάζεται η μέθοδος ενεργειακού ισοζυγίου και η μέθοδος βαθμοημερών θέρμανσης οι οποίες υπολογίζουν τις απώλειες ενέργειας του θερμοκηπίου. Και τέλος θα γίνει μελέτη περίπτωσης για ένα στρέμμα θερμοκηπίου στην περιοχή της Ιεράπετρας όπου θα γίνει η οικονομική ανάλυση και θα υπολογιστούν αναλυτικά τα κόστη και τα κέρδη στην συνέχεια θα αξιολογηθούν τα διάφορα σενάρια χρηματοδότηση με διάφορους χρηματοοικονομικούς δείκτες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά