Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη διαγραμμάτων ελέγχου ποιότητας για δεδομένα ικανοποίησης πελατών

Koutsoukou Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/17AD2930-9684-46F4-B716-FEE7A2B1584E
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Κουτσούκου, "Ανάπτυξη διαγραμμάτων ελέγχου ποιότητας για δεδομένα ικανοποίησης πελατών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93705
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διπλωματική εργασία που θα εκπονηθεί έχει θέμα «Ανάπτυξη διαγραμμάτων ελέγχου ποιότητας για δεδομένα ικανοποίησης πελατών». Στην διπλωματική εργασία αρχικά θα αναπτυχθεί μια διαδικασία δημιουργίας δεδομένων (data generator) με μεθόδους προσομοίωσης. Τα δεδομένα ικανοποίησης πελατών που θα δημιουργηθούν δεν ακολουθούν κανονική κατανομή αλλά μια ασύμμετρη κατανομή με υψηλή συγκέντρωση τιμών στις πιο θετικές τιμές της κλίμακας. Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια της διπλωματικής θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές για τη μετατροπή των δεδομένων, ώστε να αποφευχθούν σφάλματα κατά την ανάπτυξη των διαγραμμάτων ελέγχου. Στην συνέχεια θα κατασκευαστούν τα διαγράμματα ελέγχου για τα δεδομένα ικανοποίησης πελατών, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες παραμέτρους και χαρακτηριστικά του δείγματος (π.χ. μέγεθος, ασυμμετρία). Οι μέθοδοι μετατροπής δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν είναι αρχικά η μέθοδος του Johnson και των Box-Cox, οι οποίες θα μετατρέψει τα μη κανονικά δεδομένα σε κανονικά για την κατασκευή του διαγράμματος ελέγχου. Για δεδομένα ικανοποίησης πελατών και γενικά δεδομένα έρευνας χρησιμοποιούνται τα γραφήματα Shewart, ωστόσο λόγω της πολυπλοκότητας εφαρμογής τους και της προσπάθειας αποφυγής σφαλμάτων, στα πλαίσια της εργασία θα εξεταστούν και πρόσθετες επεκτάσεις των προηγούμενων διαγραμμάτων (π.χ. διάγραμμα ποσοστού ελαττωματικών, διάγραμμα Χ2). Τέλος από την ανάλυση των μεθόδων θα γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων και σχολιασμός της αποτελεσματικότητας των διαγραμμάτων ελέγχου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά