Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσομοίωση διαδικασιών βασικής λειτουργίας αεροδορμίου

Kekkis Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A732B816-7FB9-4001-A69B-D0D521863ACB
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Κέκκης, "Προσομοίωση διαδικασιών βασικής λειτουργίας αεροδορμίου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93738
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η συγκεκριμένη εργασία εστιάζεται στην εφαρμογή της προσομοίωσης σε περιβάλλον αεροδρομίου και η καινοτομία της έγκειται στην παρακολούθηση ενός επιβάτη από τη στιγμή άφιξής του στο αεροδρόμιο μέχρι τη στιγμή αναχώρησής του με μια πτήση, παίρνοντας υπόψη όλα τα στάδια από τα οποία διέρχεται κατά την παραμονή του στο χώρο. Σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία παίζουν οι παράπλευρες υποστηρικτικές λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την ομαλή και έγκαιρη ολοκλήρωση της εξυπηρέτησης του επιβάτη, όπως π.χ. η διαδικασία του check-in επιβατών και αποσκευών, η διαχείριση των αποσκευών, η διαχείριση των εξόδων (gates), κλπ. Η προσομοίωση θα υλοποιηθεί με το λογισμικό Extend Simulation και θα περιλαμβάνει τόσο γραφικά εργαλεία για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας όσο και τη συλλογή στατιστικών δεδομένων για τη μελέτη της απόδοσης και τη σύγκριση εναλλακτικών στρατηγικών λειτουργίας. Στο μοντέλο προσομοίωσης που θα αναπτυχθεί ο αναλυτής θα εισάγει δεδομένα (εισροές) όπως:• Συγκεκριμένες διαδικασίες που προσομοιώνονται και πώς αυτές ιεραρχούνται και συνδέονται μεταξύ τους.• Τη διάρκεια κάθε στοιχειώδους διαδικασίας (μέσω κατάλληλης κατανομής πιθανότητας αν η διάρκεια είναι τυχαία).• Τους απαιτούμενους πόρους (μηχανήματα, ανθρώπινο δυναμικό, χώρους) για τη λειτουργία κάθε διαδικασίας.• Τη δυναμικότητα και ενδεχόμενους περιορισμούς διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων. • Τους χρονικούς περιορισμούς που προκύπτουν από τις προθεσμίες ολοκλήρωσης της διαδικασίας για κάθε επιβάτη (π.χ. ώρα αναχώρησης πτήσης). Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα εκτελεί την προσομοίωση, με δύο δυνατότητες. Η πρώτη δυνατότητα είναι η παρακολούθηση μέσω φιλικής απεικόνισης. Ο αναλυτής παρακολουθεί μέσω της φιλικής απεικόνισης που προσφέρει το λογισμικό όλες τις κινήσεις που πραγματοποιούνται σε αυτό (π.χ. κινήσεις επιβατών μεταξύ ουρών αναμονής, κινήσεις υπαλλήλων μεταξύ διαφορετικών σταθμών εργασίας κλπ), ώστε να έχει πλήρη εποπτεία για το πώς λειτουργεί κάθε δραστηριότητα του μοντέλου. Η δεύτερη δυνατότητα παρακολούθησης αναφέρεται στη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος. Αφού το μοντέλο εκτελεστεί με βάση τον δοσμένο χρόνο, προκύπτουν εκροές. Οι εκροές αυτές είναι στοιχεία όπως:• Η διάρκεια παραμονής σε ουρά αναμονής.• Μέσος χρόνος που διήρκησε η διαδικασία.• Αριθμός εκροών που προέκυψαν από το μοντέλου με την χρήση των δοσμένων εισροών. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν κλειδί για τον ενδιαφερόμενο γιατί βάση των αποτελεσμάτων μπορεί να τροποποιήσει τις εισροές και να επιφέρει σιγά σιγά το αποτέλεσμα που επιθυμεί. Βάσει του οποίου θα κατασκευάσει το σχέδιο δράσης για την πραγματικότητα

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά