Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογές Μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον ηλεκτρονικό πόλεμο – Επικοινωνία μεταξύ σμήνους Μη επανδρωμένων αεροσκαφών και εντοπισμός ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών

Bitzis Alexandros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/074AD9C9-98FA-473D-BE37-C955D55A300B
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλέξανδρος Μπιτζής, "Εφαρμογές Μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον ηλεκτρονικό πόλεμο – Επικοινωνία μεταξύ σμήνους Μη επανδρωμένων αεροσκαφών και εντοπισμός ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Πολυτεχνείο Κρήτης: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Στρατιω https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93776
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ανάπτυξη των Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών και η εφαρμογή τους τόσο σε πολιτικό όσο και στρατιωτικό επίπεδο έχουν επιφέρει μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον. Στον στρατιωτικό τομέα τόσο οι σύγχρονες μορφές πολέμου (Δικτυοκεντρικός Πόλεμος) όσο και η επιθυμία μείωσης του κόστους σε ανθρώπινες ζωές έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μη επανδρωμένων μέσων και ευφυών συστημάτων, ώστε να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη εφαρμογών Ηλεκτρονικού Πολέμου μέσω Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους η Σμήνους Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών και συγκεκριμένα ο εντοπισμός ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών με την κατάλληλη επιλογή και διάταξη κεραιών σε αερόχημα, οι μέθοδοι εύρεσης της τοποθεσίας των πομπών καθώς και η ανάλυση των τρόπων επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων ενός Σμήνους Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά