Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ικανοποίηση προσωπικού υπηρεσιών υγείας: Η περίπτωση του ΓΝ Χανίων «Άγιος Γεώργιος»

Champa Antonia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B80148F1-A4B3-4ED5-B155-0F20FF3B8138
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντωνία Χάμπα, "Ικανοποίηση προσωπικού υπηρεσιών υγείας: Η περίπτωση του ΓΝ Χανίων «Άγιος Γεώργιος»", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93814
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εργασία έχει ως βασικό στόχο τη μελέτη της ικανοποίησης των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Άγιος Γεώργιος». Η σημαντικότητα του συγκεκριμένου θέματος τεκμηριώνεται από τη συμβολή του προσωπικού στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, καθώς και από τις συνθήκες που επικρατούν σε δημόσια νοσοκομεία λόγω της πανδημίας COVID-19.Στα πλαίσια της εργασίας θα πραγματοποιηθεί βιβλιογραφική ανασκόπηση μελετών και ερευνητικών προσπαθειών αναφορικά με τη μέτρηση της ικανοποίησης των εργαζομένων σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας. Επίσης, θα γίνει προσπάθεια για την καταγραφή των επιπτώσεων της τρέχουσας πανδημίας στην ικανοποίηση του προσωπικού υπηρεσιών υγείας, ενώ θα δοθεί έμφαση στην ανασκόπηση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση.Η μέτρηση της ικανοποίησης θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας ποσοτικής έρευνας στο προσωπικό του ΓΝ Χανίων. Στα πλαίσια αυτά θα αναπτυχθεί σχετικό ερωτηματολόγιο που θα περιλαμβάνει τις βασικές διαστάσεις της εργασιακής ικανοποίησης (π.χ. μισθός, πρόσθετες παροχές, ευκαιρίες ανάπτυξης, έκτακτες ανταμοιβές που σχετίζονται με την αναγνώριση της προσπάθειας, φύση της εργασίας, νέες συνθήκες που έφερε η υγειονομική κρίση της πανδημίας, σχέση με προϊστάμενους, υφιστάμενους και συνεργάτες). Το ερωτηματολόγιο θα διανεμηθεί στο προσωπικό της Ιατρικής, Νοσηλευτικής Διοικητικής και Τεχνικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου, ενώ η ανάλυση των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο MUSA (Multicriteria Satisfaction Analysis). Τα βασικά αποτελέσματα της μεθόδου MUSA περιλαμβάνουν τα βάρη των κριτηρίων ικανοποίησης, τους μέσους δείκτες ικανοποίησης, καθώς και μια σειρά αντιληπτικών διαγραμμάτων απόδοσης/σημαντικότητας και απαιτητικότητας/βελτίωσης που είναι σε θέση να αναλύσουν τη συμπεριφορά του προσωπικού και να προσδιορίσουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της ικανοποίησης των εργαζομένων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά