Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

quickLD: an efficient software for linkage disequilibrium analyses

Theodoris Charalabos, Low Tze Meng, Pavlidis Pavlos, Alachiotis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F69E76A9-39D9-43AC-AAE2-BFF2144FB425
Έτος 2021
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά C. Theodoris, T. M. Low, P. Pavlidis, and N. Alachiotis, “quickLD: an efficient software for linkage disequilibrium analyses,” Mol. Ecol. Resour., vol. 21, no. 7, pp. 2580–2587, Oct. 2021, doi: 10.1111/1755-0998.13438. https://doi.org/10.1111/1755-0998.13438
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Software tools for linkage disequilibrium (LD) analyses are designed to calculate LD among all genetic variants in a single region. Since compute and memory requirements grow quadratically with the distance between variants, using these tools for long-range LD calculations leads to long execution times and increased allocation of memory resources. Furthermore, widely used tools do not fully utilize the computational resources of modern processors and/or graphics processing cards, limiting future large-scale analyses on thousands of samples. We present quickLD, a stand-alone and open-source software that computes several LD-related statistics, including the commonly used r2. quickLD calculates pairwise LD between genetic variants in a single region or in arbitrarily distant regions with negligible memory requirements. Moreover, quickLD achieves up to 95% and 97% of the theoretical peak performance of a CPU and a GPU, respectively, enabling 21.5× faster processing than current state-of-the-art software on a multicore processor and 49.5× faster processing when the aggregate processing power of a multicore CPU and a GPU is harnessed. quickLD can also be used in studies of selection, recombination, genetic drift, inbreeding and gene flow. The software is available at https://github.com/pephco/quickLD.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά