Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου για την αναισθησία ασθενών

Kofina Nikoleta-Ypapanti

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0CB10E24-1CF1-4FF5-9559-F53461E58B3A
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικολέτα-Υπαπαντή Κοφίνα, "Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου για την αναισθησία ασθενών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93992
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η σύγχρονη ιατρική έχει πραγματοποιήσει μεγάλα βήματα προς την καλύτερη και γρηγορότερη περίθαλψη των ασθενών. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έχουν διαδραματίσει οι καινοτόμες τεχνολογίες οι οποίες βασίζονται στην αυτοματοποίηση. Στόχος της εισαγωγής της αυτοματοποίησης στον κλάδο της ιατρικής είναι η μείωση του ανθρώπινου σφάλματος καθώς και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των γιατρών (ειδικά σε ημέρες προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων). Βεβάιως, είναι πολύ σημαντικό να τονισθεί ότι η αυτοματοποίηση δεν πρέπει αλλά ούτε και δύναται να αντικαταστήσει πλήρως το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Εντούτοις, ένα δυναμικό σύστημα, όπως είναι αυτό μιας χειρουργικής επέμβασης, χρήζει γρήγορων αποφάσεων, οι οποίες βασίζονται πολλές φορές σε εμπειρικά κριτήρια που είναι δύσκολο να κωδικοποιηθούν. Στα πλαίσια αυτά, το θέμα της συγκεκριμένης μελέτης, αποτελεί η μοντελοποίηση και η ανάπτυξη ενός κατάλληλου συστήματος ελέγχου για την ολική αναισθησία. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται εις βάθος η περίπτωση ενός συστήματος ελέγχου ανάδρασης στην διαδικασία της νευρομυϊκής απόκλισης κατά την διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης. Η δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος ελέγχου απαιτεί κατανόηση τόσο της διαδικασίας της αναισθησίας όσο και της λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού όταν βρίσκεται υπό την επήρεια αναισθητικών φαρμάκων και χειρουργείται. Η ολοκληρωμένη ανάλυση της διαδικασίας της αναισθησίας και των λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού, ανοίγει το δρόμο για την μαθηματικοποίηση του συστήματος, βάσει της οποίας δημιουργείται το σύστημα ελέγχου στο πρώτο μέρος της διπλωματικής το οποίο και εκτιμάται με χρήση των μεθόδων «Ziegler – Nichols» και «Συνθεσης Ελεγκτών με βάση το μαθηματικό πρότυπο». Η κωδικοποίηση πραγματοποιείται στο λογισμικό Matlab και μέσω οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων αναλύεται και επιλέγεται το κατάλληλο σύστημα ελέγχου για την νευρομυϊκή απόκλιση ενός ασθενή κατά την διάρκεια μιας τυπικής χειρουργικής επέμβασης. Για την εξακρίβωση των αποτελεσμάτων αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα της βιβλιογραφίας από 12 ασθενείς. Με βάση την παρούσα μελέτη, μπορεί να αποδειχθεί ότι η ανάρρωση του ασθενούς γίνεται ταχύτερα και ο φόρτος εργασίας του αναισθησιολόγου μειώνεται.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά