Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογές της τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης στις τηλεπικοινωνίες

Vitzilaios Dimitrios-Marios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/725E0926-B0DD-4970-9CEB-4B5C2725B53A
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος-Μάριος Βιτζηλαίος, "Εφαρμογές της τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης στις τηλεπικοινωνίες", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94027
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Επιδιωκόμενος σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης σε συνάφεια με τα οφέλη της και τα πλεονεκτήματά της, για χρήση στην κατασκευή εξαρτημάτων Ραδιοσυχνότητας και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.Ενδείκνυται η χρήση και εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας, για παραγωγή κεραιοσυστημάτων για την υποστήριξη σύχρονης τεχνολογίας (LTE Networks, 5G New Radio, κα), προσδίδοντας ιδιαίτερη σημασία σε παραγόμενα προϊόντα με χαμηλές απώλειες για την αξιοποίησή τους.Παράλληλα εμφαίνονται οι δυνατότητες και οι τύποι κεραιών, για την υπηρέτηση σύγχρονων συστημάτων επικοινωνίας, με την ανάλυση των χαρακτηριστικών τους και ιδιοτήτων τους, όπως ακριβώς και οι προκλήσεις που προκύπτουν κατά τη χρήση της τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης. Ακόμη, γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήματα και στα οφέλη, πιο επεξηγηματικά όπως αυτό του χαμηλού κόστους παραγωγής των εξαρτημάτων και η λεπτομέρεια που δύναται να προσδώσουν οι εκτυπωτές κατά την κατασκευή υψηλής ανάλυσης προϊόντων, αντιμετωπίζοντας ζητήματα και προκλήσεις, που δεν είναι εφικτές - να ανταπεξέλθουν - κατά τη βιομηχανική και παραδοσιακή μέθοδο κατασκευής κεραιοσυστημάτων. Μεγάλης σημασίας συμμετοχή στα εξαχθέντα αποτελέσματα, έχει το εκάστοτε υλικό ή κράμα υλικών που χρησιμοποιείται, καθώς και η τεχνική εκτύπωσης. Παραπέμπεται σημείωση για τη σημαντικοτητα υλικών όπως:-Διηλεκτρικά υλικά-Αγώγιμα υλικάΕπιθυμητός στόχος της παραπάνω διπλωματικής εργασίας είναι να προσδώσει ερεθίσματα στον αναγνώστη έτσι ώστε να οικειοποιηθεί με τη συγκεκριμένη τεχνολογία, η οποία εκτιμάται ότι είναι τεχνολογία του μέλλοντος προς διερεύνηση και αξιοποίηση.Περιεχόμενα Κατάλογος ακρωνυμίων Κατάλογος σχημάτων Κατάλογος πινάκων Κατάλογος εικόνων ΠρόλογοςAbstract1. Εισαγωγή1.1 Η εξέλιξη στα ασύρματα και κινητά δίκτυα1.2 Οι απαιτήσεις που οδήγησαν στα συστήματα 5G και κρίσιμες περιπτώσεις εφαρμογής1.3 5G New Radio1.4 Κεραίες και Φυσικό Επίπεδο στο 5G 2. Κεραίες Τεχνολογίας Τρισδιάστατης Εκτύπωσης για 5G επικοινωνίες2.1 Οι κεραίες τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης ως γενική τεχνολογία ενεργοποίησης 5G2.2 Λογισμικά εργαλεία για τη σχεδίαση και εφαρμογή για την τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης 2.3 Προκλήσεις για την τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης με ιδιαίτερη μνεία στις κεραίες3. Μέθοδοι Τεχνολογίας Τρισδιάστατης Εκτύπωσης 3.1 Μέθοδοι για Κατευθυνόμεη Γραφή - Direct Write 3.1.1 Εκτύπωση Εξώθησης Μελάνης - Inkjet Printing (IJP)3.1.2 Εκτύπωση Εξώθησης Αεροσωματιδίων - Aerosol Jet Printing (AJP)3.1.3 Κατευθυνόμενη Γραφή Μελάνης - Direct Ink Writing (DIW)3.1.4 Σύγκριση μεθόδων Direct Write3.2 Μέθοδοι για Προσθετική Μέθοδο Παραγωγής - Additive Manufacturing3.2.1 Μοντελοποίηση Συντηγμένης Εναπόθεσης – Fused Deposition Modeling (FDM)3.2.2 Στερεολιθογραφία - Stereolithography (SLA)3.2.3 Ψηφιακή Επεξεργασία Φωτός – Digital Processing (DLP)3.2.4 Αναυδυόμενες Τεχνικές Τρισδιάστατης Εκτύπωσης ΑΜ4. Υλικά Κατασκευής Κεραιών με Χρήση Τεχνολογίας Τρισδιάστατης Εκτύπωσης 4.1 Διηλεκτρικά υλικά 4.2 Αγώγιμα Υλικά4.3 Μεταϋλικά Τεχνολογίας Τρισδιάστατης Εκτύπωσης 5. Αξιολόγηση Τεχνολογιών Τρισδιάστατης Εκτύπωσης στα Εξαρτήματα Τηλεπικοινωνιών6. ΣυμπεράσματαΒιβλιογραφία

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά