Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημιουργία εργαλείου για την πρόσληψη εργαζομένων με υψηλή εργασιακή δέσμευση

Lelentzi Ioanna-Sofia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AF0411AE-A21C-4ABC-B88E-E0806C3A1DD4
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννα-Σοφία Λελεντζή, "Δημιουργία εργαλείου για την πρόσληψη εργαζομένων με υψηλή εργασιακή δέσμευση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94101
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διπλωματικής ήταν η δημιουργία εργαλείου για άτομα που έχουν υψηλή εργασιακή δέσμευση. Η συλλογή δεδομένων έγινε με τη δημιουργία ερωτηματολογίου και το διαμοιρασμό μέσω ηλεκτρονικής μορφής σε εργαζόμενους διαφορετικών κλάδων. Βασικές μεταβλητές τις έρευνας αποτέλεσαν οι δυνάμεις του χαρακτήρα και η εργασιακή δέσμευση, οι οποίες σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Με αρχική υπόθεση λοιπόν ότι οι δυνάμεις του χαρακτήρα όταν εφαρμόζονται στον εργασιακό χώρο ενισχύουν την εργασιακή δέσμευση έγινε επεξεργασία των δεδομένων για να αποδειχθεί ο παραπάνω ισχυρισμός. Παρά το γεγονός, ότι δεν ήταν εφικτό να καταλήξουμε στο παραπάνω συμπέρασμα, εξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα όπως ότι η ηλικία και τα χρόνια εργασιακής εμπειρίας είναι σημαντικοί παράγοντες που επιδρούν στις δυνάμεις και τη δέσμευση. Τέλος, αναγνωρίζοντας τις αστοχίες της παρούσας έρευνας έγιναν προτάσεις για μελλοντικές έρευνες με σκοπό να γίνει εφικτή η δημιουργία του εργαλείου πρόσληψης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά