Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα

Tsilivarakos Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/60BD0B33-289B-44CF-8221-006EAEDAAAE7
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης Τσιλιβαράκος, "Η απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94172
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη σημερινή εποχή, η ανάπτυξη της απελευθερωμένης ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού μέσω του Χρηματιστηρίου Ενέργειας βάσει συγκεκριμένων προτύπων και κανονισμών της ΕΕ, μπορεί να οδηγήσει στην ανταγωνιστικότητα των αγορών, τη σταθεροποίηση των τιμών και στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας γενικότερα. Αρχικά, θα γίνει μία μικρή αναφορά στην ιστορική αναδρομή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη και παράλληλα θα προσδιοριστεί το θεωρητικό υπόβαθρο του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό την πλήρη κατανόηση του. Στη συνέχεια, θα δοθεί έμφαση στις δομές και στις διεθνείς εξελίξεις της ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ταυτόχρονα θα παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της απελευθέρωσης των ευρωπαϊκών αγορών. Έπειτα, θα εξεταστούν οι προδιαγραφές του Μοντέλου Στόχου (Target Model) της ΕΕ με το οποίο επιδιώκεται η δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, ορίζοντας στη συνέχεια τη δομή των χρηματιστηρίων ενέργειας. Κατόπιν, θα μελετηθεί η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας τις διεθνείς διασυνδέσεις δικτύων ενέργειας του ελληνικού συστήματος. Ως συνάρτηση των παραπάνω, θα αναλυθούν οι λειτουργίες και οι κανονισμοί του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας και τέλος θα δοθούν τα συμπεράσματα απ’ όλη τη διπλωματική εργασία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά