Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσομοίωση γραμμής παραγωγής αναψυκτικών κατάπαρτίδες

Tsouni Loulvila

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/13027923-C29B-45C0-A095-3A054F748EB3
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Λουλβίλα Τσούνι, "Προσομοίωση γραμμής παραγωγής αναψυκτικών κατά παρτίδες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94175
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσεται ένα μοντέλο προσομοίωσης της γραμμής παραγωγής αναψυκτικών της εταιρίας «ΓΕΡΑΝΙ Α.Ε.». Στο συγκεκριμένο σύστημα, η παραγωγή γίνεται με βάση τις παραγγελίες αναψυκτικών διαφόρων τύπων και περιλαμβάνει την κυκλοφορία υγρών υλών (νερό, χυμοί, διαλύματα) και διακριτών κομματιών (φιάλες, συσκευασίες) και την παραγωγή κατά παρτίδες ανάλογα με τα είδη αναψυκτικών που έχει κάθε παραγγελία. Μελετώνται τα στάδια της παραγωγής και συσκευασίας από απόψεως κυκλοφορίας, αποθήκευσης και επεξεργασίας υλικών. Αναπτύσσονται μοντέλα προσομοίωσης με χρήση του ειδικού λογισμικού SIMIO και με πρόγραμμα στη Matlab. Διαπιστώθηκε ότι το δεύτερο προσφέρει στον χρήστη μεγαλύτερη ευκολία για την περιγραφή της παραγωγής κατά παρτίδες. Το πρόγραμμα προσομοίωσης χρησιμοποιείται στην εκτίμηση σημαντικών μέτρων απόδοσης του συστήματος, όπως χρόνοι υλοποίησης διάφορων προγραμμάτων παραγωγής, καθυστερήσεις διεκπεραίωσης παραγγελιών και το μέσο απόθεμα κάθε προϊόντος στην αποθήκη. Δοκιμάζοντας διάφορες τιμές παραμέτρων για μία ευρέως χρησιμοποιούμενη πολιτική παραγωγής παρτίδων προσδιορίζεται ο συνδυασμός εκείνος που ελαχιστοποιεί ένα συνολικό μέτρο κόστους του συστήματος. Το μοντέλο θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για την ανάπτυξη σχεδίων βελτίωσης της παραγωγής, τον σχεδιασμό μίας νέας γραμμής παραγωγής ή την επέκταση της υπάρχουσας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά