Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Towards AI driven environmental sustainability: an application of automated logistics in container port terminals

Tsolakis Naoum, Zissis Dimitris, Papaefthymiou Spyridon, Korfiatis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/009E8175-DEAB-4174-AEEA-DA158860AE98
Έτος 2022
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά N. Tsolakis, D. Zissis, S. Papaefthimiou, and N. Korfiatis, “Towards AI driven environmental sustainability: an application of automated logistics in container port terminals,” Int. J. Prod. Res., vol. 60, no. 14, pp. 4508–4528, July 2022, doi: 10.1080/00207543.2021.1914355. https://doi.org/10.1080/00207543.2021.1914355
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Artificial intelligence and data analytics capabilities have enabled the introduction of automation, such as robotics and Automated Guided Vehicles (AGVs), across different sectors of the production spectrum which successively has profound implications for operational efficiency and productivity. However, the environmental sustainability implications of such innovations have not been yet extensively addressed in the extant literature. This study evaluates the use of AGVs in container terminals by investigating the environmental sustainability gains that arise from the adoption of artificial intelligence and automation for shoreside operations at freight ports. Through a comprehensive literature review, we reveal this research gap across the use of artificial intelligence and decision support systems, as well as optimisation models. A real-world container terminal is used, as a case study in a simulation environment, on Europe’s fastest-growing container port (Piraeus), to quantify the environmental benefits related to routing scenarios via different types of AGVs. Our study contributes to the cross-section of operations management and artificial intelligence literature by articulating design principles to inform effective digital technology interventions at non-automated port terminals, both at operational and management levels.

Υπηρεσίες

Στατιστικά