Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βελτιστοποίηση της απόδοσης και των στρατηγικών τουριστικών προορισμών μέσω της ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων

Papadimitriou Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/20F79D9C-22D2-4EDA-BD0F-3FED1EC03FC7
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Παπαδημητρίου, "Βελτιστοποίηση της απόδοσης και των στρατηγικών τουριστικών προορισμών μέσω της ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94211
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα ασχολήθηκε με το διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό τουτουρισμού με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου. Για τοερευνητικό μέρος της εργασίας επιλέχθηκε μία συγκεκριμένη περιοχή, το νησίτης Ζακύνθου, και καταλύματα στα οποία οι κρατήσεις γίνονται μέσωδιαδικτύου. Συγκεκριμένα, επιλέχτηκε μια σειρά από μικρές μονάδεςκαταλυμάτων του νομού Ζακύνθου, οι οποίες διαθέτουν δική τους ιστοσελίδαμε σύστημα online κρατήσεων και πολλαπλά διαδικτυακά κανάλια διανομήςκρατήσεων.Σκοπός της ανάλυσης είναι η ανάπτυξη του προφίλ του επισκέπτη, όσον αφοράτην τουριστική αγορά της Ζακύνθου. Με τον τρόπο αυτό, οι στρατηγικέςμάρκετινγκ που θα αναπτυχθούν είναι πιο πιθανό να είναι αποτελεσματικές,αφού θα βασίζονται σε μια τμηματοποίηση της αγοράς που προέκυψε ύστερααπό σχετική έρευνα. Επίσης, η τμηματοποίηση της αγοράς μπορεί ναοδηγήσει στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος, μέσω της προσφοράςνέων υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται σε αγοραστικό κοινό που μέχρι τώραδεν αποτελούσε κοινό – στόχο.Τα στοιχεία αφορούν 1258 επιβεβαιωμένες κρατήσεις που έγιναν μέσωσυστήματος online κρατήσεων από τις ιστοσελίδες των επιλεγμένωνκαταλυμάτων.Προκειμένου να αναλυθεί σε βάθος το ζήτημα, αρχικά παρουσιάζεται ηβιβλιογραφική ανασκόπηση προηγούμενων ερευνών, τόσο στην Ελλάδα όσοκαι στο εξωτερικό. Η ανασκόπηση αφορά στοιχεία σχετικά με τον ηλεκτρονικότουρισμό, καθώς και στοιχεία σχετικά με το τουριστικό προϊόν. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της έρευνας. Σκοπόςήταν να αναπτυχθεί το προφίλ των τουριστών που αναζητούν μέσω τουδιαδικτύου τουριστικές υπηρεσίες.Για παράδειγμα, παρατηρήθηκε από ποιες χώρες προτιμάται η Ζάκυνθος ωςπροορισμό διακοπών, ποια είναι η μέση διάρκεια της διαμονής, το ύψος τωνποσών που ξοδεύονται κατά μέσο όρο στη διαμονή κα. Στη συνέχεια, και μετη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS ορίστηκαν τα clusters,τμήματα της αγοράς, τα οποία φαίνεται ότι προτιμούν τις διακοπές στηΖάκυνθο. Με αυτή τη μέθοδο μπορούν να γίνουν προβλέψεις των μελλοντικώντάσεων και συμπεριφορών, ώστε οι επιχειρήσεις να διαμορφώσουν στρατηγικέςμάρκετινγκ που θα προσελκύσουν επιπλέον πελάτες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά