Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σύγκριση και αξιολόγηση δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών με χρήση πολυκριτήριας ανάλυσης

Klaourakis Periklis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7E9CA758-71BD-466D-929C-7F9E5506B7A6
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Περικλής Κλαουράκης, "Σύγκριση και αξιολόγηση δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών με χρήση πολυκριτήριας ανάλυσης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94219
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο έλεγχος και η αξιολόγηση αμιγών και μικτών Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ), τόσο της Ελλάδας όσο και της Εσθονίας, κάνοντας χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών και πολυκριτήριας ανάλυσης, ούτως ώστε να διεξαχθούν συμπεράσματα που μπορούν να συγκρίνουν τις επιχειρήσεις των 2 αυτών χωρών καθώς και να υπάρξει μια πιο σφαιρική εικόνα για τη βιωσιμότητα τους και τις προοπτικές μελλοντικής ανάπτυξης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά