Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επιχειρηματική ευφυΐα και σχέσεις εταιρείας με το καταναλωτικό της κοινό

Demestichas Michail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D2F3D319-6EE7-4C1B-847C-E20DF8CF7D39
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μιχαήλ Δεμέστιχας, "Επιχειρηματική ευφυΐα και σχέσεις εταιρείας με το καταναλωτικό της κοινό", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94298
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στον κόσμο των επιχειρήσεων, η σύχρονη εποχή χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα συλλογής και διαχείρισης δεδομένων, τόσο για τη θέση των επιχειρήσεων απέναντι στον ανταγωνισμό, όσο και για την κερδοφόρα τους ανάπτυξη. Η σωστή και μεθοδική ανάλυση δεδομένων, οδηγεί στη λήψη πολύτιμων πληροφοριών, που στόχο έχουν την κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων και σχετίζονται με την διαχείριση κρίσεων, με τον έλεγχο και την ελαχιστοποίηση του ρίσκου και οπτικοποιούν με απλότητα και σαφήνια δυσνόητα και πολύπλοκα συμπεράσματα. Νέες τεχνολογίες λογισμικών στον χώρο της Επιχειρηματικής Ευφυΐας καταστούν διαχειρίσιμους τους τεράστιους όγκους δεδομένων σε προσπελάσιμες βάσεις, με αποτέλεσμα η λήψη έγκυρων αποφάσεων να πραγματοποιείται ορθολογικά και εύστοχα. Στην παρούσα εργασία επεξηγούνται οι όροι Μεγάλα Δεδομένα (Big Data), Ανοιχτά και Δημόσια Δεδομένα, οι πηγές και οι μορφές τους, περιγράφονται τα τυπικά συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας και ορισμένες βασικές μέθοδοι εξόρυξης πληροφορίας και γνώσης. Τέλος, με τη χρήση του λογισμικού (Tableau) παράγονται αναφορές, οπτικοποιούνται δεδομένα και αναδεικνύονται περαιτέρω οι δυνατότητες και η ευελιξία που προσφέρει ένα τέτοιο εργαλείο στο χώρο του επιχειρείν μέσω μελέτης βάσης δεδομένων Ασφαλιστικής Εταιρείας, για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν τη σχέση της με το καταναλωτικό της κοινό.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά