Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επιφανειακή τροποποίηση υλικών μέσω αλληλεπίδρασης με λέιζερ

Kapidakis Sarantos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/42817ACF-948F-4E2C-9020-66898C38D00D
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σαράντος Καπιδάκης, "Επιφανειακή τροποποίηση υλικών μέσω αλληλεπίδρασης με λέιζερ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94362
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στις μέρες μας, λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της επιστήμης, έντονο είναι το ενδιαφέρον στον τομέα της επιστήμης των υλικών, στον οποίο αναζητούνται συνεχώς νέες καινοτόμες μέθοδοι που δύνανται να βελτιώσουν τις επιφανειακές ιδιότητες των υλικών. Αδιαμφισβήτητα, η επίδραση του λέιζερ στις επιφάνειες των υλικών αποτελεί μία ιδιαιτέρως ελκυστική μέθοδος καθώς όπως θα αναλυθεί στη παρούσα διπλωματική εργασία, συμπεριλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μεθόδων επεξεργασίας με σημαντικά πλεονεκτήματα. Ειδικότερα, τα λέιζερ έχουν τη δυνατότητα να αποδίδουν με ακρίβεια μεγάλες ποσότητες ενέργειας σε καθορισμένες περιοχές ενός υλικού προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή απόκριση. Αυτή η ενέργεια απορροφάται κοντά στην επιφάνεια των υλικών, τροποποιώντας με αυτό τον τρόπο τη χημεία της επιφάνειας και τη τοπική μικροδομή. Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται αρχικά αναφορά στις βασικές αρχές της αλληλεπίδρασης λέιζερ με την ύλη καθώς και στα διαφορετικά είδη λέιζερ. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται οι μέθοδοι τροποποίησης της επιφάνειας κάποιων τύπων υλικών σε σχέση με την αλληλεπίδραση τους με λέιζερ, ενώ παρουσιάζονται δυνατές εφαρμογές. Τέλος, στο τρίτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται οι εφαρμογές λέιζερ για την επεξεργασία της επιφάνειας μιας σειράς υλικών όπως ο χυτοσίδηρος, ο χάλυβας και το τιτάνιo καθώς και η περίπτωση χρήσης λέιζερ για την καταπολέμηση του φαινομένου της διάβρωσης από την σπηλαίωση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά