Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη σκοπιμότητας της χρήσης ΑΠΕ σε τουριστικές περιοχές

Stratouris Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/46E1799A-D712-4454-B79F-C67DD448F94D
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Στρατούρης, "Μελέτη σκοπιμότητας της χρήσης ΑΠΕ σε τουριστικές περιοχές", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94433
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Με το πέρασμα των χρόνων η ζήτηση της ενέργειας αυξάνεται συνεχώς. Ειδικότερα, στον τομέα του τουρισμού οι ενεργειακές απαιτήσεις ποικίλουν και περιλαμβάνουν τόσο τη λειτουργία των τουριστικών υποδομών, όσο και τις μεταφορές από και προς τους προορισμούς αυτούς. Ωστόσο, η επιβάρυνση που προκαλείται στο περιβάλλον, υποδεικνύει την ανάγκη για αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), προκειμένου να ελαττωθεί η επιδείνωση της υπάρχουσας κατάστασης. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σκοπιμότητας της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε τουριστικές περιοχές. Ειδικότερα, η μελέτη στοχεύει στον εντοπισμό προβλημάτων και ευκαιριών για την εξεύρεση κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων, σταθμίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Πιο αναλυτικά, θα πραγματοποιηθεί μία επισκόπηση των υπαρχουσών και των υπό ανάπτυξη ερευνητικών δράσεων για τη χρήση των ΑΠΕ σε επιμέρους τουριστικές περιοχές. Ιδιαίτερα θα μελετηθούν οι λειτουργικές, οι οικονομικές, οι τεχνικές και οι κοινωνικές πτυχές της αξιοποίησης των ΑΠΕ με στόχο μία βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα της μελέτης σκοπιμότητας αναμένεται να οδηγήσουν σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα, τα οποία θα καθορίσουν αν η αξιοποίηση των ΑΠΕ είναι συμφέρουσα και εφικτή να υλοποιηθεί.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά