Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Improving energy efficiency in buildings using an interactive mathematical programming approach

Diakaki Christina, Grigoroudis Evangelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/19E92867-EB33-4722-8897-BD1BCD3D4B71
Έτος 2021
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά C. Diakaki and E. Grigoroudis, “Improving energy efficiency in buildings using an interactive mathematical programming approach,” Sustainability, vol. 13, no. 8, Apr. 2021, doi: 10.3390/su13084436. https://doi.org/10.3390/su13084436
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Improving energy efficiency in buildings is a major priority and challenge worldwide. The employed measures vary in nature, and the decision analyst, who is typically the architect, the engineer, or the building expert that has undertaken the task to suggest energy efficient solutions, faces a complex decision problem comprising numerous decision variables and multiple, usually competitive objectives. The solution of such multi-objective problems typically involves some sort of objectives aggregation, which reflects the preferences of the involved final decision maker that is the building’s user, occupant, and/or owner. The preferences elicitation, however, is a difficult task, and this paper aims to provide an interactive framework that will allow their consideration in a relatively easy manner. More specifically, a mathematical programming approach is proposed herein, which allows the elicitation and incorporation of the decision maker’s preferences in the decision model via the assessment of his/her utility function with the assistance of the multicriteria decision aid method UTASTAR. To study the feasibility and efficiency of the proposed approach, the case of a simple building is examined as an application example. The study results suggest that the proposed approach is capable of helping the decision analyst to suggest energy measures that satisfy, as much as possible, the decision maker’s preferences, without having to precisely prescribe them beforehand.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά