Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανθρώπινο δυναμικό και προσωπικό: μοντέλα διαχείρισης και οι εφαρμογές τους στις Ένοπλες Δυνάμεις

Tsatsos Panteleimon

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9D4684CA-A884-4EC7-AE26-A0A061CBFEE0
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παντελεήμων Τσάτσος, "Ανθρώπινο δυναμικό και προσωπικό: μοντέλα διαχείρισης και οι εφαρμογές τους στις Ένοπλες Δυνάμεις ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94497
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως στόχο την ανάδειξη της σπουδαιότητας του ρόλου της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, τόσο στο ευρύ φάσμα των οργανισμών και των επιχειρήσεων, όσο και ειδικότερα στον τομέα των ενόπλων δυνάμεων, προτείνοντας παράλληλα εφαρμογές, που μπορούν να αποδειχθούν αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Αρχικά θα επιχειρηθεί μια συνοπτική ανασκόπηση της έννοιας της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και του προσωπικού, ενώ στη συνέχεια το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στην εκτενή ανάλυση τόσο των στοχαστικών όσο και των αιτιοκρατικών μοντέλων και μεθόδων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και προσωπικού που έχουν αναπτυχθεί και συναντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία. Τέλος, θα εστιάσουμε στις σύγχρονες προκλήσεις που εντοπίζονται στις ένοπλες δυνάμεις, προτείνοντας τρόπους με τους οποίους η πρακτική εφαρμογή των προαναφερθέντων μοντέλων και μεθόδων θα οδηγούσε στην ουσιαστική και αποτελεσματική διαχείριση του σπουδαιότερου “οπλικού συστήματος” που διαθέτει κάθε στρατός και δεν είναι άλλο από το ανθρώπινο δυναμικό του.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά