Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση ενεργειακών απαιτήσεων υφιστάμενων κτιριακών υποδομών και βελτιστοποίηση αποτυπώματος των με τη χρήση πηγών ενέργειας και υλικών φιλικών μη ενεργοβόρων προς το περιβάλλον

Chasiotis Thomas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/68BBB3AD-A133-48B5-996C-4AAA3FDC44D2
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θωμάς Χασιώτης, "Μοντελοποίηση ενεργειακών απαιτήσεων υφιστάμενων κτιριακών υποδομών και βελτιστοποίηση αποτυπώματος των με τη χρήση πηγών ενέργειας και υλικών φιλικών μη ενεργοβόρων προς το περιβάλλον", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94511
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Είναι γεγονός ότι η τωρινή ενεργειακή κρίση που υφιστάμεθα και πλήττει τηνπαγκόσμια οικονομία, οφείλεται στην κατανάλωση ενέργειας που παρουσιάζει αυξητική τάση με δυσάρεστες συνέπειες στο περιβάλλον και γενικότερα στον πλανήτη μας. Η ενεργειακή πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η παγκόσμια κοινότητα είναι αφενός η εξοικονόμηση πρωτογενών ενεργειακών πόρων και αφετέρου η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς έχει γίνει πλέον αντιληπτό, τόσο από τους πολίτες όσο και από τις κυβερνήσεις, ότι η επιδιωκόμενηανάπτυξη συνδέεται άρρηκτα με τη διαφύλαξη της ισορροπίας του. Δεδομένου ότι ο κτιριακός τομέας αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους καταναλωτές πρωτογενούς ενέργειας και ευθύνεται για σημαντικό ποσοστό των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα, η ανάγκη για ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων εμφανίζεται επιτακτική.Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως στόχο να πραγματευτεί την ενεργειακήαναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων, οπότε και θα στηριχτεί στην εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενου κτιρίου βάσει του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κε.Ν.Α.Κ), με στόχο την ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν της κατανάλωσης ενέργειας μέσω της θερμομονωτικής επάρκειας του κτιρίου - της επιλογής Η/Μ συστημάτων και της χρήσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).Η όλη έρευνα θα βασιστεί σε πραγματικές μετρήσεις υφιστάμενου κτιρίου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, σε περιοχή του Ν. Αττικής, η περιγραφή του οποίου θα γίνει με όλα τα απαραίτητα αρχιτεκτονικά σχέδια, ηλικία, τρόπος κατασκευής του, ενεργειακή ζώνη κ.α. ώστε αρχικά να εκπονηθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για τον προσδιορισμό της υφιστάμενης ενεργειακής κλάσης και εν συνεχεία υιοθετώντας μεθόδους του γραμμικού προγραμματισμού μέσω ενός προβλήματος βελτιστοποίησης θα καταλήξουμε στη λύση πουθα οδηγήσει στην επιλογή των απαιτητών κατ ελάχιστο συνδυασμό κοστολογημένων επεμβάσεων που πρέπει να δρομολογηθούν, ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ενεργειακή αναβάθμιση του εν λόγο κτιρίου με το μικρότερο δυνατό κόστος (επιθυμητό αποτέλεσμα).Η βέλτιστη επιλογή θα προκύψει , θέτοντας ένα άνω κατώφλι που θα αφορά στηνελάχιστη επιτρεπτή δαπάνη για τις προτεινόμενες επεμβάσεις, με τη χρήση του λογισμικού πακέτου της Matlab για την αριθμητική επίλυση του προβλήματος βελτιστοποίησης παρέχοντας ταυτόχρονα και το γραφικό αποτύπωμα αυτής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά