Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση κύκλου ζωής ηλεκτρικών διασυνδέσεων: Η περίπτωση της Κρήτης

Kavrakos Alexandros-Marios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AFC654E5-BA15-47C9-A1C7-86DD758038B4
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλέξανδρος-Μάριος Καβράκος, "Ανάλυση κύκλου ζωής ηλεκτρικών διασυνδέσεων: Η περίπτωση της Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94532
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με το ηπειρωτικό δίκτυο, που αποτελεί την μεγαλύτερη επένδυση για την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Πραγματοποιείται μία ποιοτική αλλά και ποσοτική καταγραφή των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του παρόντος έργου, με την βοήθεια της μεθόδου (AKZ) Ανάλυσης Κύκλου Ζωής. Για την διεξαγωγή της και την παραγωγή ενός αξιόπιστου αποτελέσματος, χρειάζεται να παρθούν τα απαραίτητα στοιχεία εκπόνησης του έργου από τον ΑΔΜΗΕ. Η ΑΚΖ βοηθάει τόσο στην κατανόηση των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων της ηλεκτροδότησης της Κρήτης όσο και μελλοντικά τους εκάστοτε υπεύθυνους να πάρουν κατάλληλες ενεργειακές αποφάσεις. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς εξετάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του έργου. Έτσι, αίρεται οριστικά ο ενεργειακός αποκλεισμός της Κρήτης και καθίσταται πράσινη η ηλεκτροδότηση του νησιού διότι θα μπει τέλος στην εξάρτηση της Κρήτης από τους αυτόνομους ρυπογόνους σταθμούς παραγωγής που θα κλείσουν.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά