Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος για την εφαρμογή πολιτικών σε διαδικασίες εκκαθάρισης δαπανών της Δημόσιας Διοίκησης

Dikidikis Rafail-Stylianos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3FB3CF78-9FC3-40BB-9B9D-2972D4AB22D8
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ραφαήλ-Στυλιανός Δικιδίκης, "Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος για την εφαρμογή πολιτικών σε διαδικασίες εκκαθάρισης δαπανών της Δημόσιας Διοίκησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94616
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η προσπάθεια υποστήριξης λήψης αποφάσεων σε διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης. Το σύστημα που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της εργασίας θα εφαρμοστεί σε μια σημαντική διαδικασία η οποία θα εφαρμοστεί ως μελέτη περίπτωσης στο Υπουργείο Οικονομικών, στο υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Προμηθειών. Συγκεκριμένα, η εργασία αφορά στη λήψη απόφασης για τη διαδικασία προμήθειας και πληρωμής δαπάνης αγαθών. Ακολουθώντας τη σχετική νομοθεσία, ο χρήστης καλείται ανάλογα με το είδος και το κόστος της δαπάνης να αποφασίσει σε κάθε στάδιο για τη συνέχιση ή μη της διαδικασίας, αλλά και για τις περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν έως ότου αυτή ολοκληρωθεί. Κάθε φορά λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα στοιχεία και παράμετροι. Η εργασία έχει ως βασικό στόχο να καταδείξει πως μπορεί ένα ευφυές σύστημα εφαρμογής πολιτικών να χρησιμοποιηθεί αποδοτικά σε καθημερινές διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης. Σκοπός της εφαρμογής τέτοιων συστημάτων αποτελεί η λήψη αποφάσεων σε διάφορα ζητήματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση πολιτικών μεταξύ των προτεραιοτήτων διαφορετικών χρηστών και ρόλων. Μέσω αυτών των πολιτικών αυτοματοποιείται η διαδικασία λήψης αποφάσεων και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται αυξημένη επιχειρησιακή ωριμότητα και ετοιμότητα με παράλληλη αύξηση της χρονικής ταχύτητας. Για την επεξεργασία των δεδομένων και την λήψη της απόφασης, χρησιμοποιείται ένα εργαλείο ιεραρχικής επιχειρηματολογίας, ο Gorgias, ενώ για την μοντελοποίηση της διαδικασίας επιλέχθηκε ένα opensource εργαλείο το activflow. Στη συνέχεια οι χρήστες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με την εμπειρία κατά τη χρήση της εφαρμογής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά