Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Creating customized CGRAs for scientific applications

Charitopoulos Georgios, Papaefstathiou Ioannis, Pnevmatikatos Dionysios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9F251102-B1DB-4270-8ABD-657258B50DEF
Έτος 2021
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά G. Charitopoulos, I. Papaefstathiou, and D. N. Pnevmatikatos, “Creating customized CGRAs for scientific applications,” Electronics, vol. 10, no. 4, Feb. 2021, doi: 10.3390/electronics10040445. https://doi.org/10.3390/electronics10040445
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Executing complex scientific applications on Coarse Grain Reconfigurable Arrays (CGRAs) offers improvements in the execution time and/or energy consumption when compared to optimized software implementations or even fully customized hardware solutions. In this work, we explore the potential of application analysis methods in such customized hardware solutions. We offer analysis metrics from various scientific applications and tailor the results that are to be used by MC-Def, a novel Mixed-CGRA Definition Framework targeting a Mixed-CGRA architecture that leverages the advantages of CGRAs and those of FPGAs by utilizing a customized cell-array along, with a separate LUT array being used for adaptability. Additionally, we present the implementation results regarding the VHDL-created hardware implementations of our CGRA cell concerning various scientific applications.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά