Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογή μεθόδων βελτιστοποίησης και τεχνητής νοημοσύνης σε προβλήματα διοικητικής μέριμνας

Moraiti Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/49B3E6AA-5A01-4441-BCAD-74396EE0DCBA
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Μωραϊτη, "Εφαρμογή μεθόδων βελτιστοποίησης και τεχνητής νοημοσύνης σε προβλήματα διοικητικής μέριμνας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94651
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διοικητική μέριμνα αποτελεί σημείο συνάντησης πολλών επιμέρουςεπιστημών όπως της επιχειρησιακής έρευνας, της πληροφορικής, τηςστατιστικής, της λογιστικής αλλά και της υπάρχουσας κοινωνικής κατάστασης.Οι επαγγελματίες που θα κληθούν να διοικήσουν θα αντιμετωπίσουν μια σειράαπό προβλήματα δομημένα ή αδόμητα, αντιμετωπίσιμα ή όχι, αναμενόμενα ήαπροσδόκητα, κρίσιμα ή μικρότερης σημασίας. Το πρώτο βήμα για την επίλυσητου προβλήματος είναι η μοντελοποίησή του. Για την μοντελοποίηση και στησυνέχεια την επίλυση αυτών των προβλημάτων έχουν αναπτυχθείμεθοδολογίες και αλγόριθμοι. Προαπαιτούμενο της επίλυσης είναι η διαχείρισητου μεγάλου όγκου πληροφοριών, μη διαχειρίσιμου από έναν άνθρωπο, όσοπροετοιμασμένος, μορφωμένος ή έμπειρος και αν είναι. Η ορθή απόφαση δενείναι πλέον προφανής αλλά απαιτεί μία σειρά πολύπλοκων μαθηματικώνυπολογισμών για να βρεθεί. Οι μαθηματικοί υπολογισμοί θα γίνουν με τη χρήσηεργαλείων και μεθόδων βελτιστοποίησης. Στη συνέχεια οι υπολογιστές θα«εκπαιδευτούν» με μεθόδους μηχανικής μάθησης ώστε να επιλύουν τέτοιουείδους προβλήματα. Σε αυτή τη διατριβή θα παρατεθούν οι βασικότεροιαλγόριθμοι βελτιστοποίησης και οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης πουμπορούν να εφαρμοστούν για την ορθή επίλυση των προβλημάτων πουαντιμετωπίζει η διοικητική μέριμνα, μαζί με ψευδοκώδικες και παραδείγματαεφαρμογών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά