Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση του κύκλου ζωής προϊόντων με βάση την πολυκριτήρια ανάλυση

Zafeiridou Marina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/69390622-510C-4C5D-B735-073CB71E6ACD
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρίνα Ζαφειρίδου, "Μοντελοποίηση του κύκλου ζωής προϊόντων με βάση την πολυκριτήρια ανάλυση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94701
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η μελέτη της πορείας ενός προϊόντος σε όλη τη διάρκεια ζωής του, των παραγόντων που την επηρεάζουν και η επιλογή των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν σε κάθε φάση του, αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στο χώρο του μάρκετινγκ. Η ανάπτυξη μεθοδολογιών βασισμένων στην πολυκριτήρια ανάλυση της συμπεριφοράς των καταναλωτών καθώς και του κατάλληλου λογισμικού για την παρακολούθηση μιας συγκεκριμένης ‘αγοράς’, θα ενίσχυαν τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων μάρκετινγκ. Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι, η παρακολούθηση της αγοραστικής συμπεριφοράς και των παραμέτρων που την επηρεάζουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές του κύκλου ζωής προϊόντων. Συγκεκριμένα, θα βασίζεται στην ανάλυση συμπεριφοράς των καταναλωτών μέσω πολυκριτήριων μεθοδολογιών και την δημιουργία κατάλληλων τμημάτων της αγοράς. Τα διάφορα χαρακτηριστικά του υπό μελέτη προϊόντος, θα μελετώνται σε σχέση με των αντίστοιχων ανταγωνιστικών προϊόντων, σε διάφορες χρονικές στιγμές του κύκλου ζωής του.Με βάση αυτά, θα μοντελοποιηθεί ο μηχανισμός εξέλιξης του κύκλου ζωής προϊόντων με βάση την πολυκριτήρια ανάλυση συμπεριφοράς καταναλωτών έτσι ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή διαφόρων σεναρίων ανάπτυξης νέων προϊόντων/υπηρεσιών και η λήψη των σχετικών αποφάσεων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά