Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πράσινες κατασκευαστικές τεχνολογίες

Kasounis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2AE22AD0-EC2F-4B4C-A524-E4F58F53C93E
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Κασούνης, "Πράσινες κατασκευαστικές τεχνολογίες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94704
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία έγινε βιβλιογραφική έρευνα πράσινων τεχνολογιών και μεθόδων που εστιάζουν τόσο στο κομμάτι της παραγωγής όσο και στην οργάνωση αυτής. Το πρώτο μεγάλο κομμάτι της έρευνας έχει να κάνει με τεχνολογίες παραγωγής οι οποίες δεν έχουν να κάνουν μόνο με σύγχρονα μηχανήματα / εργαλειομηχανές αλλά βρίσκουν εφαρμογή και σε συμβατικό εξοπλισμό. Σε αυτό το κομμάτι εξετάζεται η μείωση της σπατάλης πρώτων υλών, ενέργειας και χρόνου κατά την παραγωγική διαδικασία. Στο δεύτερο μεγάλο κομμάτι αναλύονται μέθοδοι που έχουν να κάνουν με την οργάνωση μίας παραγωγικής διαδικασίας ώστε να θεωρηθεί πράσινη. Εδώ γίνεται αναφορά και ανάλυση μεθόδων που είτε χρησιμοποιούνται χρόνια στη βιομηχανία είτε πρόκειται για νέες προσεγγίσεις. Σε αυτό το κομμάτι βλέπουμε πως ο τρόπος που λειτουργεί το ανθρώπινο δυναμικό, η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής, η τροφοδοσία από και προς την επιχείρηση, η άμεση και αποτελεσματική λύση προβλημάτων αποτελούν παράγοντες που είναι σε θέση να μειώσουν αισθητά το περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Άλλα κομμάτια στα οποία γίνεται αναφορά μέσα σε αυτή την έρευνα είναι η ανακύκλωση, τα νέα υλικά παραγωγής, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), τα πλαίσια και οι νομοθεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και η 4η βιομηχανική επανάσταση που ζούμε σήμερα (Industry 4.0).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά