Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Optimization and analysis of frequencies of multi-scale graphene/fibre reinforced nanocomposite laminates with non-uniform distributions of reinforcements

Jeawon Y., Drosopoulos Georgios, Foutsitzi Georgia A., Stavroulakis Georgios, Adali Sarp

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/20919F90-27A5-44EC-98EF-1B9F93B1D108
Έτος 2021
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Y. Jeawon, G.A. Drosopoulos, G. Foutsitzi, G.E. Stavroulakis, and S. Adali, “Optimization and analysis of frequencies of multi-scale graphene/fibre reinforced nanocomposite laminates with non-uniform distributions of reinforcements,” Eng. Struct., vol. 228, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.engstruct.2020.111525. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.111525
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Optimal design and analysis of three-phase graphene/fibre reinforced laminated nanocomposite plates with respect to maximizing the fundamental frequency is the subject of the present study. Optimal design solutions are given for four different sets of design parameters. First design problem determines the optimal graphene contents of individual layers, the second one both graphene and fibre contents, the third optimizes the graphene and fibre contents as well as the layer thicknesses of individual layers, and the fourth problem optimizes the graphene and fibre contents, layer thicknesses and fibre orientations. Purpose of this approach is to assess and compare different levels of optimization by means of a design efficiency index and as such to determine the effectiveness of different design parameters in maximizing the fundamental frequency. Optimization is implemented using a Sequential Quadratic Programming algorithm and the mechanical properties of graphene/fibre nanocomposite are determined via micromechanical relations. Vibration analysis is conducted by the finite element method using four-noded Mindlin plate elements. Results are obtained for simply supported (SSSS), clamped (CCCC) and simply supported-clamped boundary conditions for opposite edges (SCSC). It is observed that non-uniform distributions of graphene and fibre as well as fibre orientations are quite effective in improving the design efficiency.

Υπηρεσίες

Στατιστικά