Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση και αλγοριθμική επίλυση του προβλήματος δρομολόγησης συνδυασμού επίγειων και μη στελεχωμένων εναέριων οχημάτων

Kyriakakis Nikolaos-Antonios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A305F97B-03A3-4340-8035-64AD1C9CE441
Έτος 2022
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος-Αντώνιος Κυριακάκης, "Μοντελοποίηση και αλγοριθμική επίλυση του προβλήματος δρομολόγησης συνδυασμού επίγειων και μη στελεχωμένων εναέριων οχημάτων", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94721
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι σύγχρονες εφοδιαστικές αλυσίδες καλούνται να ανασχεδιάσουν τις διαδικασίεςτους προκειμένου αυτές να εναρμονιστούν με τους περιβαλλοντικούς στόχους που πολλές χώρες έχουν θέσει για το εγγύς μέλλον. Ειδικότερα, στον τομέα των αστικών και περιαστικών μεταφορών, η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων των πόλεων. Ένας τύπος ηλεκτρικού οχήματος που έχει τη δυνατότητα να αλλάξει άρδην τις αστικές μεταφορές είναι τα Μη Στελεχωμένα Εναέρια Οχήματα (Unmanned Aerial Vehicles - UAV ), γνωστά ως «drones».Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται τη χρήση των UAV σε προβλήματαδρομολόγησης οχημάτων που αφορούν ανθρωπιστικές και εμπορικές εφαρμογές. Συγκεκριμένα, μοντελοποιεί και επιλύει δύο προβλήματα όπου τα UAV χρησιμοποιούνται σε αποστολές έρευνας και διάσωσης, και δύο προβλήματα που αφορούν τη χρήση τους για τη μεταφορά εμπορευμάτων στον αστικό ιστό πόλεων.Αρχικά παρουσιάζεται το Συσσωρευτικό Πρόβλημα Δρομολόγησης UAV που έχειεφαρμογή σε αποστολές έρευνας και διάσωσης. Οι αποστολές αυτές αποτελούν προβλήματα ελαχιστοποίησης του χρόνου που απαιτείται για την κάλυψη μιας περιοχής ενδιαφέροντος. Η προτεινόμενη μεθοδολογία μετατρέπει το πρόβλημα κάλυψης σε ένα πρόβλημα δρομολόγησης UAV, ενσωματώνοντας σε αυτό τον αντικειμενικό στόχο της αποστολής και τους περιορισμούς που διέπουν την αυτονομία των UAV. Το δεύτερο πρόβλημα που προτείνεται για τη μοντελοποίηση σεναρίων έρευνας, είναι το Πρόβλημα Αναζήτησης Κινούμενων Κορυφών με UAV. Σε αυτό λαμβάνεται υπόψη η κίνηση των αγνοουμένων εντός της περιοχής ενδιαφέροντος, επομένως αποτελεί ένα δυναμικό πρόβλημα βελτιστοποίησης. Στόχος του προβλήματος είναι η μεγιστοποίηση της αξίας των σημείων που καλύπτουν UAV, για το σύνολο του χρόνου που διαρκεί η έρευνα.Στη συνέχεια παρουσιάζεται το Πρόβλημα Δρομολόγησης συνδυασμού ΗλεκτρικώνΟχημάτων Δρόμου και UAV, όπου αφορά εμπορικές εφαρμογές, με τους δύο τύπουςηλεκτρικών οχημάτων να λειτουργούν συνεργατικά προκειμένου να παρακάμψουν τιςαδυναμίες τους και να προσφέρουν τα πλεονεκτήματά τους. Στόχος του προβλήματοςείναι η ελαχιστοποίηση της συνολικά καταναλισκόμενης ενέργειας που απαιτείται για την παράδοση δεμάτων. Το δεύτερο πρόβλημα που προτείνεται σε αυτή την κατηγορία είναι το Πρόβλημα Ελαχιστοποίησης Ενέργειας Δρομολόγησης UAV με Παραλαβές και Παραδόσεις. Σε αυτό μοντελοποιούνται υπηρεσίες ταχυμεταφορών με χρήση UAV μεταξύ ιδιωτών και έχει εφαρμογή σε αγοραπωλησίες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της ενέργειας που απαιτείται για την εκτέλεση του μεταφορικού έργου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά