Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κλιματική Αλλαγή: Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων και ευκαιρίες

Ligkounakis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9883C613-ED8D-4FC6-B71E-AC94512624FD
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Λιγκουνάκης, "Κλιματική Αλλαγή: Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων και ευκαιρίες", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94822
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η επείγουσα μετάβαση προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα θα αλλάξει ριζικά την οικονομία μας. Τα νοικοκυριά, οι κυβερνήσεις, οι εταιρείες και οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί πρέπει να είναι έτοιμοι προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επερχόμενοι κίνδυνοι και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή. Στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί εκτενέστερα το χρηματοοικονομικό τοπίο πάνω στην κλιματική μετάβαση. Πιο συγκεκριμένα, θα επικεντρωθεί στα αίτια και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, τους κλιματικούς κινδύνους και τις συνέπειές τους στον χρηματοοικονομικό τομέα, στις πολιτικές μετριασμού και προσαρμογής που θα ακολουθήσουν τα διάφορα κράτη και επιχειρήσεις για μία πιο ανώδυνη μετάβαση και στο επενδυτικό τοπίο που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις επιδράσεις που δέχεται από την κλιματική αλλαγή. Η πολιτική πάνω στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Τα αποτελέσματα πολλών μελετών έδειξαν ότι η οικονομική ανάπτυξη συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και παραμένει η κύρια πρόκληση σε όλες τις ομάδες χωρών. Η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, κατανοώντας πως απαιτείται εξέταση σε δύο ξεχωριστές διαστάσεις κινδύνου, τους φυσικούς και τους μεταβατικούς κινδύνους. Ως εκ τούτου υπάρχει μία αυξανόμενη πίεση από τις εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές να ενσωματώσουν τις κλιματικές εκτιμήσεις στην αξιολόγηση κινδύνου και στη διαχείριση των τραπεζών και άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών σαν μέτρο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Φυσικά, η κλιματική αλλαγή δεν ενέχει μόνο αρνητικό κίνδυνο, αλλά ανοίγει επίσης ευκαιρίες. Οι τράπεζες και άλλοι φορείς αξιολογούν επίσης τις αυξανόμενες ευκαιρίες και υποστηρίζουν την εκμετάλλευσή τους. Σκοπός τους είναι να κάνουν ελκυστικές και να χρηματοδοτήσουν τις απαιτούμενες επενδυτικές δραστηριότητες πάνω σε πράσινα και βιώσιμα έργα έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλή μετάβαση προς έναν κόσμο χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η ενεργειακή απόδοση και το μερίδιο της κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι οι κύριες ευκαιρίες της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή επειδή μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε όλες τις ομάδες χωρών. Έτσι, οι τεχνολογικές διαδικασίες, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και η στροφή από τον άνθρακα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι τα κύρια εργαλεία εφαρμογής της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή σε όλες τις χώρες παρά το διαφορετικό στάδιο οικονομικής ανάπτυξης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά