Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογή πολυκριτήριων μεθόδων λήψης αποφάσεων στον χρονικό προγραμματισμό εργασιών

Chatzakis Stylianos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DEA95DD9-8DE9-47C1-AAC5-B578721F1130
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στυλιανός Χατζάκης, "Εφαρμογή πολυκριτήριων μεθόδων λήψης αποφάσεων στον χρονικό προγραμματισμό εργασιών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94826
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στον προγραμματισμό έργων βασικός κίνδυνος είναι να αποτύχει ένα έργο να τηρήσει τις προγραμματισμένες προθεσμίες ολοκλήρωσης λόγω καθυστερήσεων σε μεμονωμένες εργασίες. Ως εκ τούτου, ορισμένα κρίσιμα σημεία μπορεί να είναι υποψηφία για την διαχείριση του κινδύνου και την αποφυγή καθυστερήσεων, όπως για παράδειγμα η κατανομή πρόσθετων πόρων σε μια εργασία, το ανθρώπινο δυναμικό και ο εξοπλισμός. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος για τον εντοπισμό κρίσιμων εργασιών είναι η μέθοδος κρίσιμης διαδρομής (CPM). Η συγκεκριμένη εργασία προσφέρει μια συμπληρωματική, στοχαστική προσέγγιση στη CPM, η οποία κατατάσσει τις εργασίες ανάλογα με την επίδραση τους στην κατανομή του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου, όταν καθυστερούν οι κατανομές του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών. Η νέα υβριδική προσέγγιση βασίζεται στη χρήση μιας προσομοίωσης Monte Carlo και την εφαρμογή πολυκριτήριων μεθόδων όπως η ELECTRE III και η PROMETHEE. Η προσομοίωση Monte Carlo επιτρέπει την προσέγγιση της συνάρτησης αθροιστικής κατανομής της συνολικής διάρκειας του έργου, ενώ οι πολυκριτήριες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση και την ταξινόμηση των εργασιών. Η προτεινόμενη προσέγγιση εντοπίζει ορισμένες εργασίες ως κρίσιμες, οι οποίες μπορεί να μην βρίσκονται πάντα στην κρίσιμη διαδρομή όπως προσδιορίζεται από τη CPM.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά