Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρμογών στη μετάδοση θερμότητας

Zagoras Michail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0E5F8889-16ED-4BD9-BF99-E31AC89FBCAD
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μιχαήλ Ζαγοράς, "Ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρμογών στη μετάδοση θερμότητας ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94857
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ψηφιακού συστήματος, σε περιβάλλον Python, που υλοποιεί μοντέλα μετάδοσης θερμότητας μόνιμης και μη-μόνιμης αγωγής σε μορφή υπολογιστικών ασκήσεων. Σκοπός του συστήματος αυτού είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού εργαστηρίου (Virtual Lab) στα πλαίσια του μαθήματος “Μετάδοση Θερμότητας” το οποίο δίνει την ικανότητα στους φοιτητές να εμπεδώσουν το θεωρητικό υπόβαθρο του μαθήματος μέσα από μία σειρά πρακτικών εφαρμογών.Ένα ψηφιακό εργαστήριο είναι στην ουσία ένα δυναμικό εργαλείο που μιμείται την πραγματικότητα και καθίσταται πιο ευέλικτο από ένα συμβατικό εργαστήριο, χάρη στην άμεση αλληλεπίδραση, την ασφάλεια των φοιτητών και στη χρήση οπτικών ή γραφικών μέσων για την περιγραφή περίπλοκων εννοιών, αποσκοπώντας στην ένταξη της διδακτικής διαδικασίας στην νοοτροπία της 4ης Βιομηχανικής “Επανάστασης”. Συνήθως, δημιουργούνται για να αντικαταστήσουν ακριβές μηχανές ή μηχανήματα που δεν είναι εφικτό είτε να κατασκευαστούν είτε να κατοχυρωθούν, όπως επίσης και τον περίπλοκο χειρισμό τους καθώς επίσης έχουν την ικανότητα προσομοίωσης σύνθετων επιστημονικών διεργασιών, όντας γνώσεις που δεν μπορεί να προσφέρει ένα συμβατικό εργαστήριο.Η ανάπτυξη του παρόντος ψηφιακού συστήματος θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων:Ø Αριθμητικές μεθόδους: για την διακριτοποίηση των μερικών διαφορικών εξισώσεων στα πλαίσια της μετά-δοσης θερμότητας.Ø Αλγόριθμους μετάδοσης θερμότητας: για την παραμετροποίηση/μοντελοποίηση και την εφαρμογή τους στο σύστημα.Ø Python 3.8 & Qt Designer: για την ανάπτυξη/δημιουργία γραφικού περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη – συ-στήματος (Graphical User Interface – GUI).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά