Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων αυξητικής δομής σχήματος «μπισκότου» με ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων

Koustoumpardis Christos-Gerasimos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3318AEFF-9F77-47BC-922B-8FFAE3B69ADD
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος-Γεράσιμος Κουστουμπάρδης, "Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων αυξητικής δομής σχήματος «μπισκότου» με ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94891
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα μεταϋλικά αποτελούν κατηγορία τεχνητά κατασκευασμένων υλικών τα οποίαπαρουσιάζουν ιδιότητες που συναντώνται ελάχιστα ή και καθόλου σε φυσικά υλικά.Λόγω αυτών των ιδιοτήτων τους, ενδείκνυνται ως ιδανικές επιλογές για πληθώραεφαρμογών. Επομένως, η ενδελεχής μελέτη των ιδιοτήτων των μεταϋλικών καθώς καιη εξάρτηση αυτών από τις διάφορες παραμέτρους τους καθίσταται ιδιαίτερασημαντική.Υποκατηγορία αυτών των υλικών είναι τα αυξητικά υλικά, τα οποία παρουσιάζουναρνητικό λόγο Poisson και κατ’ επέκταση αντίστροφο μηχανισμό παραμόρφωσης.Δηλαδή κατά την εφαρμογή μιας θλιπτικής τάσης στον διαμήκη άξονα, τα αυξητικάσυστέλλονται εγκαρσίως αντίθετα με εκείνα που έχουν θετικό λόγο Poisson, τα οποίασε αντίστοιχη καταπόνηση διαστέλλονται.Στην παρούσα εργασία δημιουργείται η αυξητική δομή σχήματος cookie με 4 πέταλαμέσω ενός συνόλου εξισώσεων. Ο σχεδιασμός της δομής γίνεται στο πρόγραμμαInventor της Autodesk. Στην συνέχεια μελετάται η επίδραση της κάθε παραμέτρουστην τιμή του λόγου Poisson καθώς και του μέτρου δυσκαμψίας. Τα μεγέθη αυτάυπολογίζονται με ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων στο πρόγραμμα Inventor Nastranτης Autodesk. Τέλος, ως παράδειγμα πιθανής εφαρμογής, γίνεται αντικατάσταση τουεσωτερικού μίας ρομποτικής αρπάγης με πλέγμα της παραπάνω αυξητικής δομής. Απόαυτή την εφαρμογή διερευνάται η ικανότητα συγκράτησης αντικειμένων από τονμηχανισμό αλλά και οι τάσεις που δημιουργούνται εντός του πλέγματος κατά τηνδιαδικασία συγκράτησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά