Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μέτρηση και ανάλυση καταναλωτικής ικανοποίησης από προϊόντα συσκευασμένου ψωμιού

Tsourvakas Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5A10F653-E687-4AF1-AEFE-0E80BAD8BE79
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Τσουρβάκας, "Μέτρηση και ανάλυση καταναλωτικής ικανοποίησης από προϊόντα συσκευασμένου ψωμιού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94904
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το ψωμί, αποτελούσε πάντα ένα από τα βασικά καταναλωτικά αγαθά για τον άνθρωπο. Επειδή όμως ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές διατροφικές συνήθειες και ανάγκες, έχουν δημιουργηθεί ποικίλη είδη ψωμιού για να καλύπτουν την κάθε ανάγκη ξεχωριστά. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των προτιμήσεων των αγοραστών και η ικανοποίηση τους γύρω από το συσκευασμένο ψωμί Καραμολέγκος. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί με διαμοιρασμό ερωτηματολογίων μέσω του διαδικτύου, από τα οποία αντλούνται δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων, οι προτιμήσεις τους και η ικανοποίηση τους γύρω από το συσκευασμένο ψωμί Καραμολέγκος. Η ποιοτική ανάλυση στα δεδομένα ικανοποίησης θα στηριχθεί στην μέθοδο Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων MUSA ( MUlticriteria Satisfaction Analysis), σύμφωνα με την οποία η ολική ικανοποίηση κάθε μεμονωμένου αγοραστή εξαρτάται από ένα σύνολο μεταβλητών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα χαρακτηριστικά του συσκευασμένου ψωμιού. Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος Ποιοτικής Συγκριτικής Ανάλυσης με ασαφή σύνολα fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fs/QCA) με σκοπό τον εντοπισμό της σχέσης ανάμεσα σε εννιά διαστάσεις ικανοποίησης των αγοραστών και της ολικής ικανοποίησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά