Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου της ελαιουργίας στην Ελλάδα

Andronis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0A2F81C2-D659-40CD-A825-2FF5556C557B
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Ανδρώνης, "Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου της ελαιουργίας στην Ελλάδα", Διπλωματική Εργασία, Πολυτεχνείο Κρήτης: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94939
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου της ελαιουργίας στην Ελλάδα. Η μελέτη αυτή πραγματοποιείται για τα έτη 2015-2020 και σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται αξιολόγηση ενός δείγματος των επιχειρήσεων επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου. Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες-αριθμοδείκτες, με στόχο μια αξιόπιστη μελέτη και ανάλυση της οικονομικής πορείας του κλάδου για την προαναφερθείσα χρονική περίοδο. Έπειτα, θα γίνει εφαρμογή της πολυκριτήριας μεθόδου PROMETHEE ΙΙ, με βάση τις επιδόσεις των επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους δείκτες, έτσι ώστε να προκύψει η τελική κατάταξή τους. Στο τέλος θα παρουσιαστούν όλα τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την συγκεκριμένη μελέτη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά