Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη συστήματος συστάσεων για αγορά προϊόντων βασιζόμενο σε μεθόδους πολυκριτήριας ανάλυσης και εξόρυξης δεδομένων

Kastorinis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BD28B674-E6C0-44B5-BC5F-E36BE029BBBE
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Καστορίνης, "Ανάπτυξη συστήματος συστάσεων για αγορά προϊόντων βασιζόμενο σε μεθόδους πολυκριτήριας ανάλυσης και εξόρυξης δεδομένων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94961
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην σύγχρονη εποχή ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις αξιοποιούν το τμήμα μάρκετινγκ τους παίζει καθοριστικό ρόλο για την προώθηση και την προβολή των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους στο καταναλωτικό κοινό. Είναι σημαντικό να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών και αυτό θα επιτευχθεί πιο αποτελεσματικά αν οι επιχειρήσεις γνωρίζουν τις προτιμήσεις των πελατών και μπορούν να τμηματοποιήσουν τους καταναλωτές-πελάτες σύμφωνα με τον τρόπου που αυτοί συμπεριφέρονται – αποφασίζουν. Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης συμπεριφοράς τους θα μπορούν να αναπτύξουν νέα προϊόντα καθώς και να εφαρμόσουν καλύτερες στρατηγικές μάρκετινγκ.Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα πραγματοποιηθεί έρευνα και ανάλυση αγοράς στον τομέα των έξυπνων ρολογιών (smartwatches). Αρχικά θα γίνει ανάκτηση στοιχείων από σχετικές ιστοσελίδες πώλησης τέτοιων προϊόντων (πχ. Skroutz) για τη συλλογή σχολίων και αξιολογήσεων των έξυπνων ρολογιών της αγοράς, εν συνεχεία θα εφαρμοστούν μέθοδοι πολυκριτήριας ανάλυσης για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών-χρηστών και τέλος θα εφαρμοστούν εργαλεία εξόρυξης δεδομένων (data mining) για την ανάλυση κειμένων-συναισθήματος (σχολίων και αξιολογήσεων) και ομαδοποίησης (πχ. LDA). Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί έρευνα αγοράς με χρήση ερωτηματολόγιο για συλλογή πρόσθετων πληροφοριών. Με την προτεινόμενη μεθοδολογία θα δημιουργηθεί ένα σύστημα συστάσεων που θα έχει ως τελικό στόχο την μελέτη και ανάλυση των προφίλ των καταναλωτών, καθώς και της σημαντικότητας των κριτηρίων. Ανάλογα με το προφίλ και τις προτιμήσεις, του κάθε καταναλωτή και των χαρακτηριστικών των προϊόντων (smartwatches) θα γίνεται και η τελική σύσταση προϊόντος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά