Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίλυση του συσσωρευτικού προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων με τον μιμητικό αλγόριθμο

Kamperi Angeliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A0863DE9-2724-451A-87BD-6C39E10BC48E
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αγγελική Καμπέρη, "Επίλυση του συσσωρευτικού προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων με τον μιμητικό αλγόριθμο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94965
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

H ανθρωπιστική εφοδιαστική αλυσίδα είναι η διαδικασία κατά την οποία σχεδιάζεται και υλοποιείται η μεταφορά και αποθήκευση αγαθών, υλικών και πληροφοριών, από το σημείο προέλευσης έως το σημείο κατανάλωσης με σκοπό την ανακούφιση των πληγέντων και ευάλωτων ανθρώπων. Υιοθετεί την ανάγκη για γρήγορη εξυπηρέτηση και παράδοση κρίσιμων αγαθών μετά από κάποια καταστροφή και ελαχιστοποίηση των απωλειών σε ανθρώπινες ζωές και ζημιές. Η πανδημία ανέδειξε όλες τις αδυναμίες της εφοδιαστικής αλυσίδας και έγινε προφανής η ανάγκη για γρήγορη εξυπηρέτηση και παράδοση κρίσιμων αγαθών μετά από κάποια καταστροφή. Έτσι, η παρούσα διπλωματική εργασία καταπιάνεται με το Συσσωρευτικό Πρόβλημα Δρομολόγησης Οχημάτων Περιορισμένης Χωρητικότητας που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αφορούν την διανομή αγαθών στην ανθρωπιστική εφοδιαστική αλυσίδα. Αποτελεί ένα πρόβλημα μεταφοράς που προκύπτει όταν ο στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των χρόνων άφιξης στους πελάτες, αντί του κλασικού μήκους διαδρομής, με περιορισμούς χωρητικότητας. Για την επίλυση του προβλήματος χρησιμοποιήθηκε ένας εξελικτικός αλγόριθμος, ο υβριδικός γενετικός ή αλλιώς μιμητικός. Ο αλγόριθμος ενσωματώνει μια διαδικασία τοπικής αναζήτησης για να εντατικοποιήσει την αναζήτηση των λύσεων και υλοποιείται στο περιβάλλον της MATLAB. Τέλος, παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα του προβλήματος, τα οποία αφορούν 2 παραλλαγές του αλγορίθμου σε 34 παραδείγματα αναφοράς.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά