Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη μεθοδολογίας τμηματοποίησης της αγοράς με χρήση μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης, εξόρυξης δεδομένων και ανάλυσης κειμένων σε δεδομένα μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτύου

Zisis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/99DAB197-3976-4AED-A5C4-6D4986DBECF3
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Ζήσης, " Ανάπτυξη μεθοδολογίας τμηματοποίησης της αγοράς με χρήση μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης, εξόρυξης δεδομένων και ανάλυσης κειμένων σε δεδομένα μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτύου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνε https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95011
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Από τις αρχές του 21ου αιώνα, ο τομέας της επιστήμης των δεδομένων αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο. Σε αυτή την ανάπτυξη οδήγησε η ύπαρξη μεγάλων όγκων δεδομένων και η ανάγκη για ανάλυσή τους. Η αύξηση των δεδομένων οφείλετε αφενός μεν στην εξέλιξη των ΤΠΕ και από την άλλη στη ραγδαία ανάπτυξη της χρήσης του διαδικτύου και ιδιαίτερα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν τη λειτουργία οργανισμών και επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα την ανάγκη για αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και μεθόδων ανάλυσης δεδομένων με στόχο τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων. Ένα από τα θέματα με τεράστιο ενδιαφέρον είναι η διερεύνηση και ανάλυση της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Αυτή βοηθά τα στελέχη των επιχειρήσεων να λαμβάνουν αποφάσεις σε θέματα ανταγωνισμού. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας τμηματοποίησης αγορών μέσω της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων αναλύσεων δεδομένων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια διαφόρων μεθόδων από τρεις βασικές κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι μέθοδοι εξόρυξης γνώσης από δεδομένα, όπως για παράδειγμα τα Νευρωνικά Δίκτυα, οι αλγόριθμοι της οικογένειας K-means, ο Dbscan και ο Random Forest. Η επόμενη κατηγορία αναφέρεται στις πολυκριτήριες μεθόδους, στις οποίες περιλαμβάνονται οι Utastar, Utadis, καθώς και η Electre Tri, ενώ στην τελευταία κατηγορία μεθόδων περιλαμβάνονται εκείνες της ανάλυσης κειμένων, όπως η Latent Dirichlet Allocation. Τα προς ανάλυση δεδομένα, θα αποκτηθούν τόσο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και από το διαδίκτυο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά