Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση ανταγωνισμού ηλεκτρονικών καταστημάτων με βάση την μεθοδολογία πολυκριτήριας ανάλυσης καταναλωτικών προτιμήσεων MARKEX και αλγορίθμων εξόρυξης δεδομένων

Mavromatis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/85179ACB-9308-493E-BC92-181B6DAE0BC0
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Μαυρομάτης, "Ανάλυση ανταγωνισμού ηλεκτρονικών καταστημάτων με βάση την μεθοδολογία πολυκριτήριας ανάλυσης καταναλωτικών προτιμήσεων MARKEX και αλγορίθμων εξόρυξης δεδομένων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλά https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95053
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η συγκριτική αξιολόγηση ηλεκτρονικών καταστημάτων και η εκπόνηση μελέτης ανταγωνισμού με βάση την συμπεριφορά των καταναλωτών είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα. Ο συνδυασμός πολυκριτήριων μεθοδολογιών και εξόρυξης δεδομένων, αποτελούν ένα πολλά υποσχόμενο ερευνητικό πεδίο στην ανάλυση της συμπεριφοράς καταναλωτών.Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι να πραγματοποιηθεί έρευνα αγοράς για την μέτρηση και ανάλυση των καταναλωτικών προτιμήσεων όσον αφορά τα ηλεκτρονικά καταστήματα (π.χ. Kotsovolos, Plaisio).Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου και έπειτα θα γίνει ανάλυση της συμπεριφοράς των καταναλωτών μέσω εφαρμογής της πολυκριτήριας μεθοδολογίας MARKEX, καθώς και τμηματοποίηση μέσω της ανάλυσης κριτηρίων και αλγόριθμων εξόρυξης δεδομένων (k-means, κα) για την ανάλυση ανταγωνισμού της αγοράς, τον υπολογισμό μεριδίων και την προσομοίωση της αγοράς και τέλος την επιλογή στρατηγικών για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.Μέσα από την παρούσα διπλωματική θα προκύψουν σημαντικά συμπεράσματα που θα σχετίζονται με τον τρόπο συμπεριφοράς της εκάστοτε ομάδας καταναλωτών, καθώς και θα καθοριστούν τα κριτήρια που επηρεάζουν τις αγοραστικές επιλογές της.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά