Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Industry 4.0: Επιχειρηματική ευφυΐα, αναλυτική και μεγάλα δεδομένα

Zygouri Krystallia-Rafailia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F90EA42E-4852-4EC4-82C5-94BBB15DE7A1
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κρυσταλλία-Ραφαηλία Ζυγούρη, "Industry 4.0: Επιχειρηματική ευφυΐα, αναλυτική και μεγάλα δεδομένα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95057
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η σημερινή εποχή έχει χαρακτηριστεί ως εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας. Μετά την επανάσταση του υπολογιστή και του διαδικτύου, γεννήθηκε ο όρος “Industry 4.0”, που είναι η επόμενη τεχνολογική επανάσταση. Στη παρούσα εργασία, αρχικά θα γίνει εισαγωγή στις βασικές έννοιες, στα βασικά χαρακτηριστικά και τις θεμελιώδεις αρχές της Industry 4.0, και θα αναλυθούν οι αλλαγές και οι προοπτικές που πρόκειται να φέρει στο χώρο της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων. Οι τεχνολογίες που συνθέτουν την Industry 4.0 επιτρέπουν τη δικτύωση των συσκευών (Internet of Things) για την ανταλλαγή δεδομένων και την επικοινωνία μεταξύ τους αλλά και με τον άνθρωπο. Σε δεύτερο στάδιο θα εξεταστεί ο ρόλος της επιχειρηματικής ευφυΐας, της αναλυτικής και των μεγάλων δεδομένων στην Industry 4.0 και η σημασία τους στην διαχείριση και αξιοποίηση του τεράστιου όγκου δεδομένων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Τέλος, θα αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο η Industry 4.0 θα συμβάλλει στην αναδιοργάνωση των σύγχρονων επιχειρήσεων και στην πλέον έξυπνη λήψη αποφάσεων χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά