Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιοποίηση και αξιολόγηση των ενεργειακών καλλιεργειών για την παραγωγή βιοκαυσίμων στην Ελλάδα

Stathoudaki Vasiliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A0BF46AE-4CE2-485D-9654-671F39905E1F
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασιλική Σταθουδάκη, "Αξιοποίηση και αξιολόγηση των ενεργειακών καλλιεργειών για την παραγωγή βιοκαυσίμων στην Ελλάδα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95058
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται το σύνολο των ενεργειακών φυτών που καλλιεργούνται παγκόσμια και εξετάζονται από αυτά α) η θερμογόνος δύναμη τους, β) οι αποδόσεις τους σε ξηρή βιομάζα, γ) το ενεργειακό δυναμικό και δ) η καταλληλόλητα τους στην Ελλάδα. Στην συνέχεια, ερευνάται πόσες βιομηχανίες υπάρχουν στην Ελλάδα που παράγουν στερεά και υγρά βιοκαύσιμα, δηλαδή βιοντίζελ ή/και εξανθρακώματα, με την μέθοδο την αεροποίησης. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν αρκετές βιομηχανίες που χρησιμοποιούν την διαδικασία της μετεστεροποίσης, αλλά δεν θα αναλυθεί σε μεγάλο βάθος καθώς δεν αποτελεί αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας. Τέλος, θα αναφερθούν κάποιες πιθανές λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν με την ενασχόληση των ενεργειακών καλλιεργειών και τα βήματα που θα πρέπει να εξετάσει κάποιος που θέλει να αρχίσει μια τέτοια επιχείρηση παραγωγής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά