Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Στρατηγική μηδενικού σφάλματος σε έξυπνα εργοστάσια

Tsikalakis Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B2FCCF21-F9B6-4885-81B4-3F792DBA5528
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Τσικαλάκης, "Στρατηγική μηδενικού σφάλματος σε έξυπνα εργοστάσια", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95091
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό τη παρουσίαση της στρατηγικής μηδενικού σφάλματος, η οποία βρίσκει εφαρμογή σε έξυπνα εργοστάσια. Η κύρια πρόκληση της βιομηχανίας είναι η γρήγορη ανταπόκριση στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών, ωθώντας τις στη παραγωγή μικρότερων παρτίδων, από διαφοροποιημένα προϊόντα. Επομένως η διαχείριση ποιότητας είναι σημαντική για την εξασφάλιση υψηλών ποιοτικών προτύπων για τα προϊόντα που εξέρχονται της παραγωγικής διαδικασίας. Πλέον η ψηφιοποίηση των συστημάτων παραγωγής αυξάνεται με εκθετικό ρυθμό που συνεπάγεται με αύξηση του όγκου των δεδομένων που δημιουργούνται. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση (Βιομηχανία 4.0) προσφέρει τεχνολογίες οδηγούμενες από τα δεδομένα, όπου η σωστή αξιοποίηση τους, οδηγεί στην εξόρυξη χρήσιμης γνώσης από τη συλλογή της πληθώρας δεδομένων που βρίσκεται διαθέσιμη στο χώρο παραγωγής. Με βάση τις νέες τεχνολογικές έννοιες υλοποιείται το έξυπνο εργοστάσιο. Η προσέγγιση για την επίτευξη μηδενικού σφάλματος στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας στο έξυπνο εργοστάσιο αποτελεί τη παραγωγή μηδενικών σφαλμάτων. Υπό αυτό το πλαίσιο, στη διπλωματική εργασία αρχικά θα παρουσιασθεί το θεωρητικό πλαίσιο στη διαχείριση ποιότητας. Στη συνέχεια ακολουθεί η εξέλιξη των παραγωγικών συστημάτων, η παρουσίαση της λιτής παραγωγής και των εργαλείων αυτής καθώς και η πορεία προς τη μαζική εξατομίκευση. Έπειτα θα παρουσιασθεί η παραγωγή μηδενικών σφαλμάτων με τις στρατηγικές αυτής καθώς και του τρόπου ενίσχυσης των παραδοσιακών μεθόδων βελτίωσης ποιότητας. Τέλος θα αναλυθούν οι τεχνολογίες που συνθέτουν το έξυπνο εργοστάσιο για να βρει εφαρμογή η στρατηγική μηδενικού σφάλματος για να ακολουθήσει το συμπέρασμα της ανάγκης εφαρμογής της μεθόδου για υψηλότερη ποιότητα και παραγωγική βιωσιμότητα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά