Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Καθορισμός επιθυμητού προσανατολισμού για αυτόματα οχήματα σε περίπλοκους κυκλικούς κόμβους χωρίς λωρίδες μέσω Δυναμικού Προγραμματισμού

Mavroeidi Maria-Konstantina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C5F44592-49D0-49B3-9D64-51506AB29E6F
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία-Κωνσταντίνα Μαυροειδή, "Καθορισμός επιθυμητού προσανατολισμού για αυτόματα οχήματα σε περίπλοκους κυκλικούς κόμβους χωρίς λωρίδες μέσω Δυναμικού Προγραμματισμού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95095
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση αποτελεί ένα ολοένα και σοβαρότερο κοινωνικό πρόβλημα που συμβάλλει σε υπερβολικές καθυστερήσεις, σημαντική περιβαλλοντική ρύπανση και μειωμένη ασφάλεια της κυκλοφορίας. Η εισαγωγή αυτοματοποιημένων και διασυνδεδεμένων οχημάτων θα μπορούσε να αποτελέσει αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, δεδομένου ότι μπορούν να ενθαρρυνθούν ώστε να λαμβάνουν καταλληλότερες αποφάσεις με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνουν από την υποδομή, τα άλλα οχήματα και τους αισθητήρες τους.Ο σχεδιασμός της διαδρομής που οφείλουν να ακολουθούν τα οχήματα σε μεγάλους, πολύπλοκους κυκλικούς κόμβους χωρίς λωρίδες κυκλοφορίας αποτελεί πρόκληση λόγω των γεωμετρικών χαρακτηριστικών τους και των συχνών συγκρούσεων μεταξύ των εισερχόμενων, πλοηγούμενων αλλά και εξερχόμενων οχημάτων. Μια θεμελιώδης δυσκολία είναι ο ορθός προσδιορισμός των επιθυμητών προσανατολισμών των οχημάτων στον κυκλικό κόμβο, έτσι ώστε τα οχήματα να εισέρχονται στον κυκλικό κόμβο και να κινούνται προς τις αντίστοιχες εξόδους τους ομαλά και με ασφάλεια. Ο καθορισμός των προσανατολισμών των οχημάτων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την προκύπτουσα απόσταση διαδρομής, τη γωνιακή διαφορά από τα άλλα οχήματα και την εκμετάλλευση ολόκληρης της διαθέσιμης επιφάνειας του κυκλικού κόμβου για την αποτελεσματική ροή της κυκλοφορίας.Η παρούσα διπλωματική εργασία προτείνει μια προσέγγιση βέλτιστου ελέγχου για τον προσδιορισμό των βέλτιστων προσανατολισμών οχημάτων σε κάθε σημείο του κυκλικού κόμβου, με βάση τον εκάστοτε επιλεγμένο κλάδο εξόδου, ώστε να ελαχιστοποιείται ένα σταθμισμένο άθροισμα της απόστασης διαδρομής και της απόκλισης από την κυκλική κίνηση. Παρουσιάζονται αναλυτικές λύσεις για τις δύο ακραίες περιπτώσεις, που αφορούν ξεχωριστά τη συντομότερη διαδρομή και την ελάχιστη απόκλιση από την κυκλική γωνία, αντίστοιχα. Ενώ, για τη γενική λύση του σταθμισμένου αθροίσματος των ανωτέρω, χρησιμοποιείται ένας αλγόριθμος βασισμένος στον δυναμικό προγραμματισμό (αναδρομικός Dijkstra) για να προσδιοριστούν οι βέλτιστοι προσανατολισμοί σε ένα δισδιάστατο χώρο-διακριτό πλέγμα της επιφάνειας του κυκλικού κόμβου. Υπό το πρίσμα της βέλτιστης λύσης, προτείνεται επίσης μια υπολογιστικά ελαφριά σχεδόν βέλτιστη προσέγγιση. Ως μια σύνθετη περίπτωση μελέτης, οι μέθοδοι εφαρμόζονται στον διάσημο κυκλικό κόμβο Place Charles de Gaulle στο Παρίσι, ο οποίος διαθέτει πλάτος 38 m και περιλαμβάνει 12 αμφίδρομους ακτινικούς δρόμους, άρα συνολικά 144 ζεύγη προέλευσης-προορισμού για τα οχήματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά